afradlonddynafrywiogynagneangerddanghelfyddrwyddanghomfforddusanghuddiafanghydweddusanghyfeiriolanghyfreithlondeb
afradloneddafrywiolagnosticangerddafanghelfyddydanghomonanghuddiediganghydweddusrwyddanghyfeisoranghyfreithlonrwydd
afradloniadafuagnosticaiddangerddawlddrudanghelfyddydolanghonfensiynolanghuddioganghydweddwchanghyfesuranghyfreithus
afradlonrwyddafuadagnosticiaethangerddolangheltaiddanghonfforddanghurablanghydweithredafanghyfiaithanghyfres
afradlonusafuaiddAgnusangerddolafangheltiganghorafanghuradwyanghydweithrediadanghyfiawnanghyfrif
afradlonwchafuolagolchangerddoldebanghelwyddoganghordiadanghwaethachanghydweithredolanghyfiawnadwyanghyfrifadwy
afradlonwrafuragorangerddolderanghenadediganghordiafanghwblanghydwelafanghyfiawnaethanghyfrifedig
afradolafŘwstagorafangerddolrwyddanghenafanghordiolanghwblhafanghydwelediadanghyfiawnafanghyfrifol
afradusafwchagoraffobiaangerddruthranghendidanghorffediganghwmffwrddanghydwerthanghyfiawnderanghyfrifoldeb
afradwchafwchusagoraffobigangeuawlchwerwanghendodanghorffeiddrwyddanghwmpasogAnghydwranghyfiawnddynanghyfrifus
afradwrafwladagorawdangeuawldostanghendrwstanghorffolanghwrtaisanghydwybodanghyfiawneddanghyfrinach
afradwyafwladafagoredangeuoldebanghenddyddanghorffolaethanghwrteisianghydwybodolanghyfiawnhafanghyfrinachol
afradynafwynagoredigangeuolderanghenedlanghorfforaetholanghwrteistraulanghydwybodoldebanghyfiawnhaolanghyfriniol
afrangafaffaithagoredrwyddangeuolrwyddanghenedlaetholanghorfforediganghwympediganghydwybodolrwyddanghyfiawnusanghyfrwng
afraidaffanagorellanghablairanghenedlgarolanghorfforolanghwyraiddanghydwybodusanghyfieithadwyanghyfrwys
aframantusaffasiaagorfaanghabolanghenedlgarwchanghorfforoldebanghwyseddanghydymaithanghyfieithiediganghyfryngiad
afranadwyaffeithiadagoriadanghabolediganghenedliadolanghoriadanghybyddanghydymdeimladolanghyfieithusanghyfryngol
afraslonaffeithiafagoriadolanghadarnanghenfaglanghoriaethanghychw´awranghydymddeithiasanghyfieithyddanghyfryw
afrasolaffeithiedigagoriawdranghadarnhafanghenfaintanghoronafanghydbwysafanghydymffurfiadanghyflafananghyfun
afrasusaffeithiolagorwranghadernidanghenfeddanghorwranghydbwyseddanghydymffurfiaethanghyflafaranghyfunaf
afrdwythaffeithiolaethagosanghadwanghenfilanghosbadwyanghydbwysolanghydymffurfiafanghyflaithanghyfundeb
afrddwlaffeithiwragosÔdanghadwediganghenfrianghosbediganghyd-ddealltwriaethanghydymffurfiolanghyflawnanghyfundebol
afrealaffŕragosafanghadwraethanghengaethanghosbedigaethanghyd-ddygiadanghydymffurfiwranghyflawnadwyanghyfundod
afrealaethafferolagosÔfanghadwrusanghengrydanghraffanghyd-ddygolanghyfaddasanghyflawnderanghyfundrefnol
afrealaiddaffetigagosaolanghaeadanghenloesanghraffteranghydfaintanghyfaddasafanghyflawnediganghyfunedig
afrealeddAffganagosatrwyddanghaeediganghenllydanghraifftanghydfarnanghyfaddasolanghyflawneddanghyfunedd
afrealistigAffganiadagoseiaidanghaffaelanghennadanghraithanghydfodanghyfaddasrwyddanghyflawniadanghyfunol
afrealitiaffidafidagosiadanghaffaeladwyanghenoganghrawnanghydfodogionanghyfaddasteranghyflawnolanghyfunrywiol
afreidiolaffineddagoslunanghaffaeliadanghenolanghreadigolanghydfodolanghyfaddaswchanghyflawnrwyddanghyfunrhyw
afreidiolafafflatocsinagosrwyddanghaledanghenraidanghredanghydfodusanghyfaddefanghyfleanghyfunyd
afreidioldebafflauagosteranghalfinaiddanghenrhwyddanghredadunanghydfyddafanghyfaddefolanghyfleadanghyfuwch
afreitbethafflithagostraanghalondidanghenusanghredaduniaethanghydfyddiaethanghyfaeliwranghyfleadwyanghyfwlch
afreolaffliwagreganghaloniadanghenwaithanghredadwyanghydfyddolanghyfagosanghyfleafanghyfyng
afreolaethafforddiafagregafanghalonnafanghenwaranghredafanghydfyddusanghyfaillanghyfleusanghyfyngedig
afreolafAffricaiddagregediganghalonnoganghenydanghred-ddynanghydfynedanghyfairanghyfleusafanghyfyngol
afreolaiddAffricanaiddagregiadanghalonogafangherddedanghrededwyaethanghydfynedolanghyfamodolanghyfleusrwyddanghyffelyb
afreoldebAffricanegagrimonianghalonogiadangherddediganghrededdAnghydffurfiaanghyfamseranghyfleusteranghyffelybaf
afreolderAffricaneiddiafagroanghalonogolangherddgaranghredineddanghydffurfiadanghyfamserolanghyfleustraanghyffelybiaeth
afreoledigAffricaneiddiwchagronomeganghalleddangherddorolanghrediniaethAnghydffurfiadolanghyfananghyfliwanghyffelybol
afreoledigaethAffricaniadagronomegolanghallinebangherddwriaethanghrediniaidanghydffurfiaethanghyfanbwyllanghyflogadwyanghyffelybrwydd
afreoleddAffricanwragronomegwranghallterangherddwriaiddanghrediniolanghydffurfiafanghyfanderanghyflogadwyeddanghyffelybus
afreoleidd-derAffriciaidagronomiganghamsyniolangherfiediganghrediniwranghydffurfiolanghyfaneddediganghyflogaethanghyffin
afreoleidd-draaffrithiadagwaelanghanadwyangheryddanghredolanghydffurfioldebanghyfanheddafanghyflogediganghyfforddaf
afreoleiddiafaffrithioagweddanghanfodadwyangheudraulanghredwrAnghydffurfiolwranghyfanhedd-diranghyflunanghyfforddus
afreoleiddiwchaffritholionagweddafanghanfyddadwyangheugantanghredydanghydffurfiwranghyfanhedd-draanghyfluniediganghyfforddusrwydd
afreoleiddrwyddaffrodisiacagweddianghaniadaethangheuoganghreediganghydgordiadanghyfanheddfaanghyfluniolanghyffred
afreolgaraffrodisiadagweddiadanghaniadaiddangheuolanghrefyddanghydgordiafanghyfanheddiadanghyflwranghyffredadwy
afreolusaffrodisiaiddagweddiadolanghaniadediganghildroadwyanghrefyddolanghydgordiolanghyfanheddleanghyflwythanghyffredin
afreolusrwyddafftyrsiefagwedd´olanghaniadolanghladdediganghrefyddoldebanghydiolanghyfanheddolanghyflymanghyffredinedd
afreolwraffwrdiafagweddolanghaniatÔdanghlaearanghrefyddolderanghydlaisanghyfanheddrwyddanghyflyrediganghyffrediniad
afreswmaffwysagweddoldebanghaniatÔfanghlaeranghrefyddolrwyddanghydleisiafanghyfanheddwchanghyflyrusanghyffredinol
afresymegaffwysolagweddusanghaniataolanghlaerderanghrefyddusanghydlynanghyfanneddanghyflysanghyffredinolrwydd
afresymegolaffygagwrddanghanlyniadolanghlasurolanghrefyddwranghydlyneddanghyfanrwyddanghyfnawsanghyffro
afresymolaffygiafagwrddolanghanlynolanghlauanghrefftusanghydlyniadanghyfansawddanghyfnawseddanghyffroŰdig
afresymoldebagagwtianghanmolanghlawddanghrefftwraiddanghydlynolanghyfansoddediganghyfnerthanghyffrous
afresymolderagalagwyddoranghanmoladwyanghlerigolanghreifftiafanghydlynusanghyfansoddiadanghyfnerthafanghyffwrdd
afresymoliaethagalenagwyranghanmolafanghleuderanghreifftiolanghydmariaethanghyfansoddiadolanghyfnerthediganghyffyrddadwy
afresymolrwyddagapeanganghanmolediganghlodanghreithafanghydmariaetholanghyfarchanghyfnerthianghyffyrddedigion
afrifagapetigangadanghanmoliadanghlodaiddanghribediganghydmarolanghyfarcholanghyfnerthusanghyngain
afrifadwyagarangadranghanmoliaethanghlodfananghrisialoganghydmarusanghyfarchusanghyfnewidiadanghyngan
afrifafagarwangaelanghanmolwranghlodfawranghristanghydnabodanghyfarchwranghyfnewidiadwyanghynganeddol
afrifedagarweddangaethanghanologanghlodforafanghristaiddanghydnabyddafanghyfarchwylanghyfnewidiolanghyngel
afrifediagatangafanghanonaiddanghlodforusanghristiaethanghydnabyddediganghyfareddanghyfnewidioldebanghynghanedd
afrifluagatfyddangallangharadwyanghlodusanghristianusanghydnabyddiaethanghyfartalanghyfnewidiolderanghynghoraf
afrifolagatoeddangarangharafanghlodwiwanghristionanghydnabyddusanghyfartalafanghyfnewidioliaethanghynghordiad
afrifusagenangarddangharcharolanghloŰdiganghristioneiddiafanghydnawsanghyfartaldebanghyfnewidiolrwyddanghynghordiol
afrinweddolagendaangauanghardodolanghloffanghristionogafanghydnawseddanghyfartalediganghyfnewidrwyddanghynghorol
afriolagendorangderangharddynanghludanghristnogaethanghydoddefanghyfartaleddanghyfniferanghynghorus
afrlladagennafangdoangharediganghludadwyanghristnogaiddanghydoddefgaranghyfartaliadanghyfniferoganghynghrair
afrllatgistagennogangddeangharedigolanghludyddanghristnogesanghydoddefiadanghyfartalrwyddanghyfochroganghynglo
afrllawagennolangddwrnangharedigrwyddanghlwyfadwyanghristnogolanghydoddefolanghyfartalwchanghyfodanghynglyn
afrosgeddagerangelanghareugaranghlydanghristnogrwyddanghydolygafanghyfarwyddanghyfodadwyanghyngor
afrosgoagerafangeleiddiafanghariadanghlywadwyanghristoganghydolygiadanghyfarwydd-debanghyfodediganghyhoedd
afruglageraiddangelicaanghariadigrwyddanghlywediganghroesadwyanghydraddanghyfarwydd-draanghyfodedynanghyhoeddedig
afrwyddagerbairangelolanghariadlonanghnawdolanghroesawafanghydraddolanghyfarwyddydanghyfodlanghyhoeddoldeb
afrwyddafagerbeiriantangelweddanghariadolanghneifiediganghroesawgaranghydraddoldebanghyfatebafanghyfodliganghyhoeddus
afrwyddaiddagerchwibanoglangelyddiaethanghariadoldebanghoelediganghroesawiadanghydrananghyfatebiadanghyfoedanghyhoeddusrwydd
afrwydd-debagerdaflangelystoranghariadolwchanghoeliadanghroesawusanghydranediganghyfatebolanghyfoesanghyhuddadwy
afrwydd-deragerdynangellanghariadusanghoeliadwyanghroeshoeliediganghydredanghyfateboliaethanghyfoethanghyhyd
afrwyddfydagerfaangenanghariadusafanghoeliafanghroesoanghydrediadanghyfatebolrwyddanghyfoethoganghylltraul
afrwyddiaithagerfadangeneddylanghariadusolanghoethAnghrogyniaethanghydredolanghyfathanghyfoethogafanghymalaf
afrwyddiantagerfordwyaethangenfilaethanghartrefolanghoethaiddAnghrogyniaidanghydrifanghyfdybanghyfraithanghymalog
afrwyddinebagerforthwylangenfilaiddangharthediganghoethderanghronnusanghydrychiolanghyfdybolanghyfrananghymalus
afrwyddolagerforwriaethangenfileidd-draangharuaiddanghoethediganghroywanghydrywanghyfdybusanghyfranadwyanghyman
afrwyddwaithagerfforddangenfileiddrwyddangharwranghoetheddanghrwmanghydrywiaethanghyfebanghyfraniadolanghymar
afrwyddwragergerbydangenfilesanghatholiganghofiadanghrwnanghydrywiolanghyfebrwyddanghyfrannoganghymarebol
afrwyddyntagergwchangenfilwchanghawrdebanghofiadwyanghrybwylladwyanghydsafafanghyfeiliornanghyfrannolanghymaredig
afrwymageriadangennafanghawrderanghofiafanghrybwyllediganghydsafolanghyfeiliornadanghyfrannwranghymariaethol
afrwysgagerlestrangenoctidanghefnogaethanghofiantanghryfanghydseiniafanghyfeiliornadwyanghyfranogiadanghymdeithas
afrwystragerlongangenogafanghefnogafanghofiediganghryfderanghydseiniolanghyfeiliorndebanghyfranogolanghymdeithasgar
afrysagerlyngesangenogesanghefnogiadanghofiwranghryfdwranghydsyniadanghyfeiliornianghyfrdelidanghymdeithasol
afrytelagerlythyrlongangenogrwyddanghefnogolanghofnodediganghryganghydsyniafanghyfeiliornusanghyfrdoanghymdeithgar
afrywagerogangenolrwyddanghefnogrwyddanghofraithanghrynediganghydsyniolanghyfeillachanghyfredanghymdogaeth
afrywiadagerolangenrheidiaethangheiniaithanghofrestrediganghrynh÷wchanghydwasgadwyanghyfeillachafanghyfrefanghymdogol
afrywiafagerwangenrheidiolangheinmyganghofrwyddanghryniediganghydweddanghyfeilladwyanghyfreithiafanghymedr
afrywiogagerwawlangenrheidioldebanghelafanghofusanghrynoanghydweddafanghyfeillgaranghyfreithiolanghymedrol
afrywiogafaglaangenrheidiolrwyddanghelediganghofusrwyddanghrynodebanghydweddiadanghyfeillgarwchanghyfreithioldebanghymedroldeb
afrywiogaiddagludafangenrheidrwyddanghelfyddanghofustraanghrynoderanghydweddoganghyfeilliaiddanghyfreithiwranghymedrolder
afrywiogfalchagludiadangenrheidwaithanghelfyddgaranghoffadwriaethanghryn÷enanghydweddolanghyfeilliolanghyfreithlonanghymen
afrywiogrwyddagnatigangenusrwyddanghelfyddgarwchangholladwyanghuanghydweddoldebanghyfeillwranghyfreithlonafanghymeradwy