arwyddairaryneigiafasgetigastyllodafatborthatgaswratgyfodedigatraethathrefawchliw
arwyddamodaryneigusasgetigiaethasthmaatborthafatgeidwadaethatgyfodedigaethatraisathreiddeddawchlon
arwyddarfaryneiliafasgethrogasthmatigatborthiadatgeiniadatgyfodiadatrasathreiddiafawchlud
arwyddawrarysgrifasglodasuratborthiantatgeisiafatgyfodolatreathreiddlanawchlyd
arwyddblanedarysgrifedigasglodafasuraiddatbresennafatgenatgyfodwratredolathreiddleawchlydan
arwyddbostarysgrifenasglodennafasurfaenatbreswyliafatgenedledigatgyforafatrefathreisfarawchlym
arwyddbostiafarysgrifenedigasglodfwrddasurliwatbrisiadatgenhedlaethatgyfrifafatregathreuliadawchlymaf
arwyddbrenarysgrifeniadasglodionafasurolatbrisiafatgenhedlafatgyfuniadatregafathreuliolawchlymder
arwydd-dŰnarysgrifennafasgloffaswiriantatbrofafatgenhedliadatgyffroafatregrwyddathrigiadawchlymdra
arwyddebarysgrifiadasgreaswyatbrofiadatgenhedligatgyffwrddatregwchathristawchlymedd
arwyddedigarysgrifiafasgriaswynatbrynafatgenhedlolatgynghorafatreiddiafathrist‚fawchlymiad
arwyddedigaetharysgrifolasgrwyaswynafatbrynedigatgenhedlwratgyhoeddafatreiglathristeddawchlymrwydd
arwyddegarystyriaethasgrwyafaswynwratbrynedigaethatgerfiafatgyhoeddiadatriwmathroawchlymus
arwyddenwasasgwrnasymetrigatbryniadatgeryddafatgylchiadatroathrodawchol
arwyddfaen-asasgyrnynasymptotatbrynwratglafatgymerafatroolathrodafawchrudd
arwyddfanasachashlarasymptotigatchwaethatglafychafatgymeredigatsainathrodaiddawchrwydd
arwyddfarddasafasiadasynatchwanegafatglafychiadatgymeriadatseiniadathrodgarawchrym
arwyddfarddoniaethasaferiadAsiadasyneiddiwchatchwanegiadatglefydatgymhwysafatseiniafathrodgarwchawchus
arwyddfarddonolasaffetaasiadfwynasynnaiddatchwanegolatgloafatgymodatseiniolathrodiadawchusol
arwyddfwrddasantasiafasynnanatchwanegynatgludatgymodafatseinyddathrodiaethawchusrwydd
arwyddgampiauasarabacaAsiaiddasynnolatchwarddafatgludafatgymodedigatsiasathrodiaithawchwayw
arwyddganasartasiantasynnynatchwedlyddatgludiadatgymodiadatsonathrodigaithawchwin
arwyddgoethasartiafasiantaethasyntactigatchweddleddatgludwratgymodwratswnathrodolawchwyllt
arwyddgylchasasinasiantwrAsyriadatchwelatglywafatgymysgafatswynathrodusawchwyn
arwyddhadasasineiddiafAsiataiddAsyriaiddatchwelafatgnithionatgyndrychiolaethatsylwathrodwaithawd
arwyddhafasbasidAsyriegatchweliadatgnoatgyneuafatwfogathrodwr-awd
arwyddiadasbaragwsasidaiddatatchwelogatgnoadatgynhyrchafatwrnaiathrofaawdit
arwyddiaithasbestosasidedd-atatchwiliadatgnofaatgynhyrchiadatwrneiaethathrofaolawditor
arwyddiantasbestosisasideiddiafatacsiaatchwiliadolatgodafatgynhyrchiantatwyntathrofšwrawditoriwm
arwyddlenasbiaiddasidiafatafaelatchwiliafatgodiadatgynhyrchiolatychwelathroleithusawdl
arwyddlewyrchasbidistraasidiedigatafaeladwyatchwiliwratgofatgynlluniafatychwelafathrolithawdlaidd
arwyddlonasbidistraiddasidigatafaelafatchwyddafatgofiadatgynneddfatychweledigathrolithgarawdl-bryddest
arwyddlunasbigasidosisatafaelebatchwyddiantatgofiafatgynnyrchatychweliadathrolithiafawdl-gywydd
arwyddluniadolasboasidrwyddatafaeledigatchwylatgofiantatgynrychiolatychweligathrolythigawdlig
arwyddluniaethasbriasiedigatafaeliadatchwylfaatgofiolatgynrychiolafatychwelusathrolythyrawdlwr
arwyddluniafasbrinasiedyddatafaeliaethatchwyliadatgofiwratgynullafatyfiadathron-awdr
arwyddluniolasbrÔogasimileiddiafatafaelwratddodatgoflyfratgynulliadatyfynnafathronaiddawdur
arwyddluniwrasbrÔolasiwratafiaethatddodolatgofusatgynyrchioldebatygafathronddysgawduraidd
arwyddlythyrenasbrusasolatafiaetholatebatgoffaatgynyrcholafatynfaathronddysgedyddawdurdod
arwyddnodasbyganasosiasiwnatafistaiddatebadwyatgoff‚datgynyrcholiadatynfaenathronddysgeidiaethawdurdodaeth
arwyddnodafAsdodiaegastalchatafistiaethatebafatgoffadwriaethatgynyrcholwratyniadathroneiddiafawdurdodaf
arwyddoc‚dAsdodiaidastatinatafistigatebdduwatgoffafatgyrchatyniadolathronfarddawdurdodaidd
arwyddocaŽdigasedAstecatailatebedigatgoffaolatgyrchafatyniadoldebathrongerddawdurdodedig
arwyddoc‚fasÍdAstecaiddataithatebfaatgoffedigaethatgyrcholatynnafathroniaethawdurdodiad
arwyddocaolaseddastellatalatebiadatgolofnatgysylltafatynnolathroniaethafawdurdodol
arwyddocausaseinÓastellafatalbwyswratebiadolatgomfforddiadatgysylltedigatynnwrathroniaetholawdurdodus
arwyddocšwraseiniadastellddalatalddywediadateblaisatgopÔafatgysylltiadatyntathroniaethwyrawdurdodwr
arwyddolaseiniafastellogatalfaatebleisiafatgoratgywairatystiafathronolawduredig
arwyddolrwyddaseiniedigasteroidatalfachatebleisiolatgorafatgyweiniafatywedafathronyddawdures
arwyddwawdaseiniwrastigmateddatalfaenatebolatgorddatgyweirdebatywediadathronyddafawdurfawr
arwyddwersasťisastigmatigatalfurateboldebatgorfforafatgyweiriadatywyniadathronyddaiddawdurfraint
arwyddwisgasembliastroffisegatalgaeateboliaethatgraffatgyweiriadwresatywynnafathronyddiaethawdurfrawd
arwyddwrasenastrolabatalgaeafatebolrwyddatgreafatgyweiriadwyatywynnolathronyddllydawduriaeth
arwyddynasennaiddastrolegatalgaeratebwratgroesafatgyweiriafathafarathronyddolawduriog
arwyddysgrifasennigastrolegolatalgaratecbawlatgrybwyllafatgyweiriedigathalathrugarawdurol
arwyddysgrifenasennogastrolegyddatalglawddatecbostatgrybwylliadatgyweiriolAthanasiaethathrwmawduroldeb
arwyddystyllenasennolastrologiaataliadategatgrychynatgyweiriwrAthanasiaidathrylithawdurus
*arwygiadasennynastrologiaidataliadolategafatgryfhadatgywreiniadAthanasiaiddathrylithdodawdurwaith
arwylasepsisastrologyddataliadwyategfeyddatgryfhafatÔangathawathrylithfawrawdurysgrif
arwyladaseptigastrologyddiaethataliaethategfuratgryfhaolatigathechafathrylithgarawdwrddechreuad
arwylafaserwastromiwrataliafategiadatgrynhoadAtigatheismathrylithgarwchawÍ
arwylaiddasesafastromyddiaethataliaithategolatgrynhoafatilatheistathrylithiafaweddwr
arwylddefodauasesiadastronomaiddataliedigategolynatguddiadatillatheÔstaiddathrylithiogawel
arwyliannafaseswrastronomegataliedigolategwaithatguddiafatitiwdatheÔstiaethathrylithiolawelaf
arwyliannwrasetadastronomegolataliolategwratgulhafAtlantaiddatheithiathrylithlawnawelaidd
arwyliantasetigastronomegyddataliwrategwrychatgurafAtlantigAthenaiddathrylithusawelan
arwyliolasetonastronomeratalmentategwyddatguriadatlasAtheniadathrylithwrawelfynag
arwympasetylcolinastronomiatalnodategynatgwympatlaswrAthenwrathrywynaweliad
arwynasetylenastronomiaethatalnodafateiliadatgwympafatlasyddolatheromaathrywynafawelig
arwynebasetynastronomiaidatalnodiadatendiafatgychwyniadatmosfferatherosglerosisathrywynolawelog
arwynebafasethastronomyddatalnodolatenwatgychwynnafatmosfferaiddathetosisathrywynwrawelyn
arwynebaiddasethafastronomyddaiddatalnodwratepganatgyfamodafatmosfferigAthigathwllawell
arwynebeddasffaltastronomyddiaethatalnwyd-ateratgyfaniadatodafathlawathyriadawellaidd
arwynebfesurauasffaltaiddastronomyddiaetholatalnwydusatethatgyfannafatodairathletaiddathyrrafawelliaeth
arwynebiadasffycsiaastronomyddolatalrymatetholatgyfansoddafatodedigathletauauawellol
arwynebolasgalchastronotatalsainatfoatgyfansoddiadatodegathleteg-auawen
arwynebolderasgeifyddastrotyrffataratforatgyfarchafatodiadathletiaethauonawenad
arwynebolrwyddasgellastrusatarddatfyddatgyfarchiadatodiadolathletigaurawenaf
arwynebwerthasgellafastrusiatarddiadatffurfatgyfarfyddafatodiadwstathletwrAurignasaiddawenaidd
arwynnafasgellaidastrusrwyddatarwatgadarnhafatgyfeiriadatodiaethathlygafawawenber
arwynolasgellbinastrusteratawratgadwadatgyfeiriafatodionathlygiad*awafawenbwyll
arwyntasgellbluastrwchatbarthatgaeatgyfeiriolatodlenathlygolawcsinawendorch
arwyntiadasgellchwyrnastudatbelydrafat-gafatgyfieithafatodlennolathr-awchawenddrud
arwyntiafasgellfaastudfaatbelydriadatgaffaeliadatgyfieithiadatodolathraidd-awchawenes
arwyrainasgellfonastudiatbelydrolatganatgyflanwafatolathrawafawchafawenfardd
arwyranasgellgenastudiaethatbenodafatganafatgyflawnafatolwgathrawaiddawcharfawenfryd
arwyreasgellgomanderastudiaetholatbenodiadatganfyddiadatgyflawniadatolygafathrawddysgawchdanawenfyw
arwyreafasgelligastudiafatbileratganiadatgyfleafatolygiadathrawesawchderawenffraeth
arwysiafasgellogastudiedigatblanedatganmolafatgyflenwadatomathrawgarawchduriafawengamp
arwystlasgelltroedastudiolatblanedigatganonatgyflenwolatomaiddathrawiadawchdwnawengar
arwystlafasgellwrastudiwratblaniadatgasatgyfluniadatomegathrawiaethawchddurawengerdd
arwystlaiasgellwrychastudnwyfatblannafatgasafatgyflyrafatomeiddiafathrawiaethafawchedigaweniaeth
arwystledigasgellwyntastudrwyddatblygatgas‚fatgyfnerthatomfaathrawiaetholawcheddawenlyd
arwystleiriaethasgenastudwaithatblygafatgasddynatgyfnerthafatomiaethathrawiaethusawchfriwawenllais
arwystliadasgeniadastudyddionatblygedigatgaseddatgyfnerthiadatomigathrawiaethwrawchfrydawenllu
arwystlwrasgennafastutgaratblygiadatgasflinatgyfnerthiedigatorathrawogawchgarafawenog
arwythenasgennolastutgellatblygolatgasglafatgyfnerthol-atorathrawolawchglauawenol
arymchwelafasgetaiddastyllenatboblogafatgasgledigatgyfnerthwratoralwafathrawondyawchgraiawenus
arymhoelasgetiaethastyllenlysatborionatgasrwyddatgyfodatorweddafathršwrawchiadawenwaith
arynaigasgeticaiddastyllennafatborionafatgasweddatgyfodafatosodolathrawusawchlifawenwawd