drws-geidwaddrygnadafdugiaethduwioldebdwyaisdwysbigoldychmygwrdyfalaidddyfregdyffryn
drycaintdrygnadusdugiolduwiolderdwyardwysbwlldychnudafdyfalbaradyfreuafdyffryndir
drycampdrygnawdusduglaisduwioledigdwybigdwysbwyllogdychredyfalbarhaddyfrfadyffrynnaidd
drycarwrdrygnawsdugleisiafduwioledigaethdwydiddwysedigdychreafdyfalbarhafdyfrfarcdyffrynnog
drycetherndrygnawsafduglwydduwioledddwydradwysedddychreiniafdyfalbarhaoldyfrfarchdyffrynnol
drycffydddrygnawsedddugochduwiolfryddwydraidddwyseiddiafdychrychafdyfalbarhausdyfrfedydddyffrystiaf
drycindrygnawsusdugoesogduwiolfrydedddwydrauldwysfawrdychrydafdyfalderdyfrfeilidyffust
drycinedddrygneuedddulduwiolfrydigdwydroedfedddwysfryddychryndyfaldoddyfrfeldyffustiaf
drycinllyddrygnidulasduwiolfrydigrwydddwyddalendwysfrydedddychrynadwydyfalgardyfrfelondyffysg
drycinogdrygnwyddulbernduwiolfrydusdwyelfennogdwysfwyddychrynafdyfalgerdddyfrfesurydddygabolaf
drycinoldrygnwydusduliafduwiolgardwyendwysogdychryndoddyfalhafdyfrforondygado pawb
drycllyddrygofdulinduwiolgarwchdwyfdwysogaethdychrynedigdyfaliaddyfrfwsogldygaf
drycofusdrygosodedigduliwrduwioliaddwyfenywdwysoldychrynedigaethdyfaliadoldyfrffordddygain
drycreddrygosodiaddulogduwiologaethdwyferdwysterdychrynfadyfaliaethdyfrffosdygam
drycsaerdrygraendulysduwiolrwydddwyflwydddwystradychryngardyfalrwydddyfrffosafdygan
drycsaindrygrywdullduwiolserchdwyflwyddolDwytsdychrynllyddyfalwchdyfrgelldyganaf
drycsawrdrygusdullfesurduwiolswydddwyflynyddolDwytsiaithdychrynoldyfalwrdyfrgidyganiad
drycsawriafdrygwaithdulliadduwiolwchdwyflywiaethDwytsmandychrynusdyfarnafdyfrgistdygannaf
drycsawrllyddrygwasdulliadolduwionigdwyflywiaetholdwywaithdychrynwrdyfarnedigdyfrglawdddyganre
drycsawrusdrygwedddulliafduw-lywiaethdwyflywodraethdwywaudychrysdyfarniaddyfrglwyfdyganreaf*
drycseiniafdrygweddafdulliaithduw-lywodraethdwyfogdwyweddogdychrysiafdyfarnoldyfrglwyfusdygarnffoaf
drycseiniogdrygweithiafdulliawrdwrdwyfoldwyweddogaethdychwantdyfarnwrdyfrgrychdygarthref
drycserchdrygwrdulliedigDuwwadwrdwyfolafdwyweudychwarddafDyfedegdyfrgwympdygegaf
drycsirdrygwradulliogduwyndwyfolaidddwywreigiaethdychwedlDyfedwysdyfrhaddygegiad
drycsiriafdrygwraigdulliwrduysgyfaintdwyfoldebdwywreigiwrdychweldyfeisgardyfrhafdygen
drycsynnwyrdrygwriaethdullnewidiaddwarffdwyfolderdydychweladwydyfeisgarwchdyfrhaintdygerddaf
dryctirdrygwyboddullnewidiafdwbdwyfol-ddynoldy-dychwelafdyfeisiaddyfrhaoldygiad
dryctorthdrygwyndullwedddwbidwyfoledigdyaddychweledigdyfeisiaethdyfrhwrdygiadus
dryctremdrygwyntdullweddafdwbiaddwyfoledddyadafdychweledigaethdyfeisiafdyfridygiadwy
dryctrumdrygyrferthdullweddiaddwbiafdwyfoleiddiaf†dyadfadychwelfadyfeisiantdyfriaddygiawdr
dryctybdrygyrferthafdullweddoldwbiedigdwyfoliaddyardychweliaddyfeisiedigdyfriafdygiedig
dryctyngedfennoldrygyrferthusdull-ymadrodddwbindwyfoliaethdyarafdychweliadoldyfeisioldyfriardygiedigaeth
dryctynghedfendrygysbryddullyndwbiwrdwyfol-lywiaethdyarchafdychwelwrdyfeisiwrdyfrigdygiedydd
drycydsynedigaethdrygysbrydolduogdwbldwyfol-lywodraethdyarweddafdychwynafdyfeislundyfrigafdyglau
drycyngordrygysbrydoliaethdurdwbl-brestdwyfrondybalafdychwynnafdyfeislyddyfriogdy-glibir-dy-glabar
drycymraegdrygystrywduraidddwbldapafdwyfronbrendybannafdychyfaerawddyfeldyfrisiafdygludaf
drycynnyrchdrygystyrdurawddwbleddwyfronglwyddybannaidddychyfaldyferwaddyfrithafdygluraf
drycysurafdrylldurawdrdwblerdwyfronnegdybannandychyfarfyddafdyferwafdyfriwdyglywaf
drychdryllfeteldurbaisdwblfeddwldwyfronnoldybarthdychyfiawdyferwoldyfriwafdygn
drychafdrylliaddurbardwblŵndwyfrwyddybarwchdychyfodafdyfisiwndyfrlandygnaf
†drycheigiogdrylliafdurdewdwbwcdwyfundyblafdychyfundyflendyfrlestrdygnawaf
drychfadrylliedigdurdordwcatDwyfundoddybledigdychyfyngdyfndyfrlifdygnawd
drychfeddwldrylliedigrwydddurdorchdwciDwyfundodaidddybledddychyffredyfnafdyfrlledygnedd
drychiaddrylliogdurendwdlianDwyfundodiaddyblhafdychyffroafdyfnaidddyfrlliwdygngoll
drychiantdrylliwrdurewdwdlynDwyfundodiaethdybliaddychyffrwydyfnderdyfrllyddygnwch
drychiolaethdryllnidurfaendweudedynDwyfundodoldyblogdychymerafdyfndradyfrllydrwydddygnwriaeth
drychiolaetholdryll-ymadrodddurfanegdwfnDwyfundodwrdyblygdychymhellafdyfndwrdyfrllyndygochaf
drychiolaethusdryllyndurfingdwgandwyfydddyblygafdychymodafdyfnddysgdyfrllysdygreadf
drychiolwrdrymiafdurfingderdwldwyfyddegdyblygedigdychymriwafdyfneddyfrnawsdygribaf
drychlendrymiwrdurfingdradwlbandwyfyddiaethdyblygedddychymygdyfnedddyfrnawsoldygrwn
drycholdryntoldurfingedddwlbyndwyfyddoldyblygiaddychymysgafdyfnfaisdyfrneidrdygryn
drycholwgdryntologdurfingrwydddwldydwyfyddwrdyblygoldychynnaiddyfnfawndyfrnoddygrynaf
drychwydrdrysafdurgelfidwlfagafdwyffroendyblygrwydddychynnydddyfnfordyfroldygrynhoaf
drydjdrysberthdurgrwydrdwlsimerdwygailldyborthafdychynullafdyfnhaddyfrwaeddygryniaf
drydjafdrysbethduriaddwmbrandwygaincdyborthiawdrdychyrchafdyfnhafdyfrwaithdygrysiaf
drỳgdrysbwncduriafdwmbwrdwygeiniogdyborthwrdychysgogafdyfniaddyfrweithfadygwr
drygaethdrysedigduriedigdwmbwr-dambardwygeinioglysdybrudychystuddiafdyfnoddyfrwennoldygwyl
drygafdryseddduriogdwmentdwygestdybryddychyweddafdyfnwallofiafdyfrwlydddygychwynnaf
drygaidddrysfadurlathdwmp-dampdwyglundybrydedddỳddyfnwedydddyfrwrdygyfarchaf
drygairdrysfandurlifdwmpiandwygoesdybryderafdydwythdyfnwrdyfrwreinyndygyfarthaf
dryganadldrysgardurlifafdwndwygwysdybrydiaddydddyfoddyfrwryfdygyfarwyddaf
dryganairdrysgoeddurllyddwndrafdwyiaithdybrydrwydddyddamegdyfodadundyfrwstdygyferbyniaf
dryganiaethdrysiduroldwndraidddwyieithedddybrydwchdyddarfyddafdyfodadwydyfrwyddygyfludd
dryganiandrysiantdursiampdwndrusdwyieithegdybrynafdyddatgorafdyfodedigdyfrwysdygyflwynaf
dryganianafdrysogdurwchdwndrwrdwyieithogdybrytfdyddbarndyfodedigaethdyfryddygyfnesf
dryganianogdrysledurwisgdwndwrdwyieithogrwydddyburdoddyddbrawddyfodfadyfrydaethdygyfodaf
dryganianusdryslwynduryndwneddwylandybwydydd-daithdyfodiaddyfrydedddygyfor
drygardryslydduryngorndwnedafdwylawiogdybyddawddyddfafdyfodiantdyfrydiafdygyforiaf
drygarglwydddrysnidurynnogdwnedoldwylodycddyddfiogdyfodiogdyfrydogdygyforth
drygchwaerdrysnodduswdwnedwrdwylogrefftwrdycedyddfoldyfodoldyfrydwchdygyfrangaf
drygchwaethdrysogduwdwnedyddiaethdwylywdycaeafdyddgwaithdyfodwrdyfrydddygyfrannaf
drygchwantdrysorduwcdwnsiwndwyndychandyddgylchdyfodwstdyfrysdygyfwriaf
drygchwedldrysrwydddwchdwp-dapdwyoldychanafdyddhafdyfolafdyfrysgardygylchynaf
drygdafodlendrysusduwdeb-dwrdwyolltdychangandyddiaddyfolwrdyfrysiaddygymeraf
drygddefoddryswaithDuw-debygdŵrdwyrdychangerdddyddiadafdyfotgrangdyfrysiafdygymhellaf
drygedddryswchduwdoddwrddwyrangdychaniaddyddiadedigdyfradwydyfteldygymod
drygeddusdryswrduwdodoldwrdiaddwyraindychanllyddyddiadurdyfraidddyfudiaethdygymodaf
drygendrywDuw-ddyndwrdiafdwyrain-ddeaudychanoldyddiadurwrdyfrarllwysfadyfudwrdygymodedig
drygenwafdrywlysDuwddynoldwrdiwrdwyrandychanusdyddiafdyfrastdyfwriafdygymodwr
drygewyllysduduweiddiaddwrdyndwyredychanwrdyddiedigdyfrathafdyfwyafdygymurthiaf
drygfeueddduadduweiddiafdwrdddwyreafdychawrdyddiedydddyfrbeiriantdyfydwchdygymwyllaf
drygfoesduaelduwgardwrddiafdwyreawrdychiorantdyddioldyfrbendyfydddygymynaf
drygfoesogduafduwgarwchdwrfogafdwyreinairdychlamdyddiwrdyfrberydddyfyddlawndygymyrraf
drygfonheddigduaiddDuwgredwrdwrndwyreiniaddychlamafdyddlyfrdyfrbibelldyfyndygymysgaf
drygfywduairDuwiaddwrnfedafdwyreinioldychlamiaddyddnodafdyfrbistylldyfynedigdygynnu
drygieithiafduantwysduwiaethdwseddwyreiniwrdychlamoldyddondyfrbontdyfyniaddygynnull
drygiogdubasduwiaetholdwseldwyreinwyntdychludafdyddweithiwrdyfrbrawfdyfynlythyrdygynullaf
drygionidubwllduwiafdwselafdwyreinydddychludedddyddwobrdyfrbwysdyfynnafdygynwyre
drygionusduderduwiaidddwsiafdwyreogdychmygadwydyddwyreafdyfrbwysiantdyfynnebdygyrch
drygionusrwydddudewduwiedigdwsieddwyreoldychmygafdyddyblafdyfrbwysoldyfynnoddygyrchaf
drygistdudraduwiesdwsindwyrhafdychmygairdyddygafdyfrbwysydddyfynnoldygysgaf
dryglaisdudristduwiesaidddwsmeldwyrywdychmygedigdyddyrchafafdyfrchwildyfynnwrdygystuddiaf
dryglamduddrainduwiesandwstdwysdychmygedddyddysgdyfrdirdyfynodafdyhaeddaf
dryglawndueddduwiestoddwsterdwysafdychmygfawrdyddysgafdyfrdrigdyfynodiaddyhead
drygleisiafduegduwindebDwtsdwysfdychmygiaddyedddyfrdyndyfyntdyheaf
drygliwduegolduwinebDwtsiaddwysaidddychmygiadoldyeiriolafdyfrddarluniaddyfysgafdyhebaf
drygliwiafduegredynduwiolDwtsiaidddwysbigafdychmygiaethdyergrynafdyfrddarluniwrdyfysgidyheddaf
drygliwiogduegwstduwiolaethdwthwndwysbigedigdychmygiawdrdyfaisdyfrddordyffeiafdyheddog
drygliwiwrdufrechduwiolafdwy-dwysbigiaddychmygoldyfaldyfredigdyffeiansdyheddwr
drygnaddugduwiolaidddwyaeldwysbigogdychmygusdyfalafdyfredychafdyffestindyhepgoraf