gwmgwrafrgwreictragwrfaintgwrongwrthbridgwrthdystiolgwrthgaegwrthgyfatebolgwrthneuad
gwngwrageddagwreictygwrfalchgwronaddolgargwrthbridafgwrthdystiolaethgwrthgaeafgwrthgyfeiriadgwrthneuaf
gŵngwrageddaiddgwreichiongwrfangwronaddoliadgwrthbriddgwrthdystiolaethwrgwrthgaeediggwrthgyfeiriolgwrthneugar
gwnaethwrgwragedd-dygwreichionafgwrfenywaiddgwronaddoliaethgwrthbrofadwygwrthdystiwrgwrthgaisgwrthgyferbyniadgwrthneugarwch
gwnafgwrageddgargwreichionaiddgwrferchgwronaddolwrgwrthbrofafgwrthdywyngwrthgamgwrthgyferbyniaethgwrthnewid
gwneddgwrageddgasgwreichioniadgwrfoesgwronaiddgwrthbrofediggwrthdywynnafgwrthgamafgwrthgyferbyniolgwrthnifiog
gwneddgargwrageddoggwreichionllydgwrforwyngwrondergwrthbrofiadgwrthddadlgwrthgamiadgwrthgyferbynnafgwrthnysig
gwneddwrgwrageddolgwreichionoggwrfrydiggwronediggwrthbrofwrgwrthddadleuadgwrthgampgwrthgyferbynnydgwrthnysigrwydd
gwneuthuradwygwrageddosgwreichionolgwrfyddgwroniaethgwrthbryngwrthddadleuafgwrthgangwrthgyfleadgwrthod
gwneuthurafgwrageddwrgwreiddairgwrfyrddgwronolgwrthbrynafgwrthddadleugargwrthganafgwrthgyfraithgwrthodadwy
gwneuthurdebgwragennusgwreiddbengwrgigwronwaithgwrthbwyllgwrthddadleuolgwrthganiadgwrthgyfrifiadgwrthodaf
gwneuthurebgwraiddgwreiddbenioggwrhadgwronwasgwrthbwyntgwrthddadleuwrgwrthganiadaetholgwrthgynghorafgwrthodai
gwneuthurediggẃraiddgẃreidd-debgwrhafgwronwawdgwrthbwyntiolgwrthddadleuyddgwrthganiadolgwrthgyngorgwrthodedig
gwneuthuredigaethgwraidd-bechodgwreidd-dongwrhewcrafgwroriaethgwrthbwyntyddgwrthddalengwrthgansergwrthgyhuddafgwrthodedigaeth
gwneuthurfagwraidd-doriadgẃreidd-dragwrhewcrigwrtaithgwrthbwysgwrthddeddfgwrthganwrgwrthgyhuddedgwrthodedigaethydd
gwneuthuriadgwraidd-dyfiadgwreidd-drwchgwrhewcrusgwrteithiadgwrthbwysafgwrthddeddfaiddgwrthgaptengwrthgyhuddiadgwrthodedigrwydd
gwneuthuriadolgwraidd-epilgwreiddeiriolgwrhydafgwrteithiadwygwrthbwyseddgwrthddeddfiadgwrthgargwrthgymdeithasolgwrthodiad
gwneuthuriawdrgwraidd-raniadgwreiddflewgwrhydrigwrteithiafgwrthbwysiadgwrthddeddfiaethgwrthgarngwrth-Gymreiggwrthodiadol
gwneuthurolgwraiggwreiddffwnggwrhydrusgwrteithiediggwrthbwythgwrthddeddfolgwrthgarnafgwrth-Gymrogwrthodiaith
gwneuthuroliaethgwraintgwreiddgnwdgwrhydrychgwrteithioggwrthbwytheddgwrthddeddfoldebgwrthgarwrgwrthgynhaliadgwrthodol
gwneuthurwrgwrangwreiddgollgwriaethgwrteithiolgwrthbwythigwrthddeddfoliaethgwrthgasgwrthgynheiliadgwrthodus
gwneuthyddgwrancgwreiddgyffgwriafgwrteithiwrgwrthbydrolgwrthddeuafgwrthgaseddgwrthgyrchgwrthodwr
gwnigwrandawafgwreiddiachgwrialgwrteithnigwrthchwagwrthddewisafgwrthgasrwyddgwrthgyrchafgwrthodyn
gwn´adgwrandawediggwreiddiadgwriawrgwrteithusgwrthchwantolgwrthddigwyddgwrthgefngwrthgyrchiadgwrthoffeiriadol
gwniadaethgwrandawfagẃreiddiadgwridgwrteithyddgwrthchwedlgwrthddiolchgwrthgefnafgwrthgyrcholgwrthogleddig
gwniadferchgwrandawgargwreiddiadurgwridafgwrthgwrthchwelafgwrthddiwygiadgwrthgeisiwrgwrthgysgodgwrthogleddol
gwniadoggwrandawgarwchgwreiddiafgwridgochafgwrth-gwrthchwelaiddgwrthddiwygiadolgwrthgemigwrth-haerafgwrthogwyddol
gwniadrwymgwrandawiadgẃreiddiafgwridgocheddgwrthactiadgwrthchweliadgwrthddiwygiwrgwrthgenedlaetholgwrth-haeriadgwrthol
gwniadurgwrandawiaethgwreiddiediggwridgochiadgwrthactiafgwrthchwylgwrthddullgwrthgenhedlafgwrth-hawliadgwrtholaf
gwniaduresgwrandawlegwreiddigyngwridgochnigwrthachwyngwrthchwyldrogwrthddulliafgwrthgenhedliadgwrth-heintiafgwrtholedig
gwniaduriaethgwrandńwrgwreiddioggwridiadgwrthachwynafgwrthchwythgwrth-dduwgwrthgenhedliongwrth-heintiolgwrtholiad
gwniadwaithgwrandawusgwreiddiolgwridoggwrthachwyniadgwrthchwythafgwrthdduwiadgwrthgerddgwrth-heintusgwrtholwg
gwniadwrgwrandawyddgẃreiddiolgwridogafgwrthachwynwrgwrthchwythiadgwrthdduwiaethgwrthgerddafgwrth-histamingwrtholygaf
gwniadwraiggwrcathgwreiddiolaethgwridogrwyddgwrthÔdgwrthdafladwygwrthddywedafgwrthgerddolgwrth-hoelgwrtholygiad
gwn´afgwrcathagwreiddioldebgwridogwyngwrthadroddiadgwrthdaflafgwrthddywedediggwrthgerngwrth-hoeliafgwrtholygol
gwn´antgwrcigwreiddiolrwyddgwridolchgwrthaddysggwrthdafliadgwrthddywediadgwrthgeryddgwrth-holafgwrthopiniwn
gwnidygwrcyngwreiddiolwrgwringgwrthainggwrthdaithgwrthddywediadolgwrthgeryddafgwrth-holiwrgwrthorchmynnaf
gwniediggwrdgwreiddionosgwringafgwrthairgwrthdalafgwrthddywedoggwrthgilgwrth-honiedyddgwrthosodaf
gwniedyddgwrdagwreiddiosgwringellgwrthalawgwrthdaliadgwrthddywedwrgwrthgilgargwrth-honnafgwrthosodedig
gwniedydd-dygwrdaaethgwreiddirioggwringhellafgwrthalawiadgwrthdangwrthddywedyddgwrthgiliadgwrth-hyntgwrthosodiad
gwniedyddiaethgwrdaaiddgwreiddiwrgwringhelliadgwrthalwadgwrthdarddiadgwrthebgwrthgiliadolgwrth-hyrddiadgwrthosodiaeth
gwn´wrgwrdaeiddrwyddgwreiddlysiaugwringhelloggwrthalwadwygwrthdeimladgwrthebafgwrthgiliafgwrth-hyrddiafgwrthosodol
gwniyddiaethgwrdodgẃreiddlywgwringhellwrgwrthalwafgwrthdeipgwrthebiadgwrthgiliaiddgwrth-hyrddiolgwrthran
gwnllwythgwrddgwreiddnodgwringwrgwrthalwediggwrthdeithiafgwrtheboggwrthgiliediggwrthigwrthrannaf
gwnpowdrgwrddaiddgwreiddrasgwrioggwrthalltgwrthderfysgaethgwrthebolgwrthgilioggwrthiadgwrthrawd
gwobrgwrddaisgwreiddruddgwriogaethafgwrthallugwrthdeyrngwrthebusgwrthgiliwrgwrthiaithgwrthred
gwobraethgwrddblantgẃreiddrwyddgwriogaetholgwrthamcangwrthdeyrnolgwrthebwrgwrthgisgwrthiannolgwrthredaf
gwobrafgwrddbruddgẃreiddwchgwritgwrthanfonafgwrthdirgwrthedrychafgwrthglafrolgwrthiantgwrthrediad
gwobrchwantusgwrdd-dalgwreiddyngwritgochgwrthanianolgwrthdoradwygwrthedrychiadgwrthglawddgwrthiasgwrthredol
gwobr-dÔlgwrdd-dangwreigadiadgwrlegwrthannoggwrthdorediggwrtheddgwrthglerigiaethgwrthladdgwrthreidiaeth
gwobrdaliadgwrdd-ddrudgwreigaiddgwrlesgwrthanogafgwrthdoriadgwrtheingiafgwrthglerigolgwrthladdafgwrthreithiad
gwobrdraethawdgwrddediggwreigangwrmgwrthanogolgwrthdoriedyddgwrtheilliafgwrthglerigwrgwrthladdediggwrthreithiaf
gwobrddenafgwrddfagloggwreigbwysgwrmdergwrthanudongwrthdorrafgwrtheiriadgwrthglocweddgwrthladdiadgwrthreolaf
gwobrddogngwrddfalchgwreigddagwrmddegwrtharabgwrthdorrolgwrtheiriafgwrthgloddiadgwrthladdolgwrthreoldeb
gwobrfasnachgwrddfangwreigddaaethgwrmddugwrtharaithgwrthdrafodgwrtheirioggwrthgloddiafgwrthladdwrgwrthreswm
gwobrfendithgwrddfaniargwreigeidd-dragwrmgaengwrtharallgwrthdrawafgwrthelwrgwrthgloddiwrgwrthlaingwrthresymaf
gwobrferchgwrddfargwreigeiddiafgwrmlasgwrtharddangosafgwrthdrawiadgwrthenaugwrthglywafgwrthlaisgwrthresymiad
gwobrfraintgwrddfarangwreigeiddrwyddgwrmruddgwrtharddangosiadgwrthdrawiadolgwrthentrychgwrthgnogwrthlamgwrthresymol
gwobrlygrafgwrddfedelgwreigfarddgwrmrwydgwrtharedgwrthdrawolgwrthenwadgwrthgodafgwrthlamafgwrthresymolwr
gwobrongwrddfeichiadgwreig-gargwrmsaidgwrtharthrodgwrthdreiglafgwrtherfyniafgwrthgodiadgwrthlawgwrthresymwr
gwobronwrgwrddflwnggwreig-garwchgwrmseirchgwrtharthrodiggwrthdrennyddgwrthergydgwrthgorffyngwrth-lawgwrthrewydd
gwobrwasgwrddfraintgwreigiafgwrmwngwrtharweiniafgwrthdrigoliongwrthergydiafgwrthgredgwrthlefgwrthrimyn
gwobrwrgwrddfrigwreigioggwrmwyrddgwrtharwrgwrth-Drindodaethgwrthesgynfagwrthgredadungwrthlefafgwrthrinaf
gwobrwyadgwrddgegiangwreigiolgwrngwrthatchwylgwrth-Drindodaiddgwrthfachgwrthgredogwrthlefgargwrthringar
gwobrwyadwygwrddifynafgwreigioldragwrneidrgwrthatebgwrth-Drindodiadgwrthfachoggwrthgredolgwrthleiniafgwrthringarwch
gwobrwyaethgwrddlangwreignithgwrnerthgwrthatebafgwrth-Drindodolgwrthfarngwrthgredwrgwrthleisiafgwrthrinwr
gwobrwyafgwrddlidgẃreindodgẃrnewasgwrthatebiadgwrth-Drindodwrgwrthfarnafgwrthgrefyddolgwrthlengwrthrith
gwobrwyediggwrddlosgafgwresgwroedgwrthatebwrgwrthdriniafgwrthfedyddiwrgwrthgrigwrthlewyrchgwrthrithiaf
gwobrwyedigaethgwrddnengwresÔfgwrogaethgwrthatomiggwrthdriniolgwrthfeddwlgwrthgriafgwrthlewyrchafgwrthroch
gwobrwyolgwrddolaugwresaigwrogaethediggwrthatyniadgwrthdrogwrthfeddyginiaethgwrthgrifafgwrthlifgwrthrod
gwobrwywrgwrddrigwresaintgwrogafgwrthaugwrthdroadgwrthfeddyginiaetholgwrthgrifiadgwrthlifafgwrthrwd
gwodafgwrddwangwresfeidryddgwrolgwrthawelgwrthdroadolgwrthfeiafgwrth-Gristgwrthlifeiriafgwrthrwyf
gwoddaf*gwrddwasgwresfesuryddgwrolafgwrthawlgwrthdroadwygwrthferafgwrth-Gristaiddgwrthlithrgwrthrwym
gwoddaidgwrddyngwresfynaggwrolaiddgwrthawlyddgwrthdroedgwrthfingwrth-Gristionogolgwrthlithrafgwrthrych
gworment*gwregwresgynhyrchiolgwrolbartgwrth-Babgwrthdroediadgwrthfinioggwrthgrochgwrthlithrwrgwrthrychaeth
gworsibiaethgwreanggwresiafgwroldebgwrth-Babaiddgwrthdroediafgwrthfiotiggwrthgrochafgwrthlogarithmgwrthrychaf
gwosbridgwrecgwreslongwrolddewrgwrth-BabyddgwrthdroŰdiggwrthflindergwrthgrocheddgwrthlungwrthrychedd
gwosguddaf*gwrecagwresocselgwrolddrudgwrth-Babyddolgwrthdroedioggwrthfoddgwrthgroesafgwrthluniafgwrthrychiad
gwpgwrecwrgwresoctwymgwrolddyngwrthbangwrthdroediwrgwrthfradgwrthgrwngwrthluyddgwrthrychiadol
gŵrgwrechyngwresoctygwrolediggwrthbangarpgwrthdr˘fgwrthfraenolgwrthgrwydrgwrthluyddafgwrthrychog
gwragwregysgwresoggwroleddgwrthbartigwrthdrofagwrthfrodafgwrthgrwydrolgwrthlwggwrthrychol
gwrabgwregysafgwresogaethgwrolfagwrthbarthgwrthdrofausgwrthfurgwrthgrychgwrthlyngyrolgwrthrycholaf
gwrabaiddgwregysediggwresogafgwrolfalchgwrthbengwrthdroolgwrthfwrdaisgwrthgrywgwrthlysgwrthrycholdeb
gwrabeiddrwyddgwregysfagwresogaiddgwrolfrydgwrthbeniadgwrthdrowrgwrthfwriadgwrthgurafgwrthlywiafgwrthrycholrwydd
gwrachgwregysglwmgwresogddwysgwrolfrydeddgwrthbennafgwrthdrychafgwrthfwriafgwrthguriadgwrthmingwrthrychwers
gwrachangwregysiadgwresogfrydgwrolfrydiggwrthbethgwrthdrychiadgwrthfydgwrthgwympgwrthminioggwrthrychwydr
gwrachanafgwregyslegwresogfrydeddgwrolfrydigrwyddgwrthblaidgwrthdueddgwrthfyddafgwrthgwympafgwrthnaddafgwrthryd
gwrachanaiddgwregysoggwresogfwydgwrolfungwrthbleidiadgwrthdwnggwrthfynaggwrthgwympediggwrthnaidgwrthryfel
gwrachastellgwregystrawstgwresogiadgwrolgadrgwrthbleidiafgwrthdwrgwrthfynediadgwrthgwympiadgwrthnatgargwrthryfelaf
gwracheidd-dragwregyswrgwresoglongwrolgalongwrthbleidioggwrthdwymynnolgwrthfynedolgwrthgwympolgwrthnaturiolgwrthryfelaidd
gwracheiddiafgwrŕnggwresoglymgwrolgampgwrthbleidiwrgwrthdwythgwrthfynegafgwrthgwympusgwrthnaugwrthryfelgar
gwracheiddrwyddgwrengagwresogolgwrolgraffgwrthblyggwrthdybgwrthfynegiadgwrthgwyngwrthnawsgwrthryfelgarwch
gwrachellgwrengaiddgwresogrwyddgwroliaethgwrthblygadwygwrthdyfafgwrthfynegwrgwrthgwynafgwrthnawseddgwrthryfeliad
gwrachennaiddgwrengeiddrwyddgwresogwingwroliaithgwrthblygafgwrthdyngafgwrthfyniadgwrthgychwyniadgwrthnawsiggwrthryfelog
gwrachesgwrengolgwresogwlybgwrolrwyddgwrthblygediggwrthdyniadgwrthfynnafgwrthgydiolgwrthneidiaethgwrthryfelogrwydd
gwrach´aiddgwrengrwyddgwresogwrgwrolusgwrthblygiadgwrthdynnafgwrthfflamgwrthgyfarchafgwrthneidiafgwrthryfelus
gwrachodaiddgwrengwrgwresolgwrolwaedgwrthblygiadolgwrthdynnolgwrthfforchgwrthgyfareddgwrthneidiolgwrthryfelwr
gẃraddgwrengyngwresraddgwrolwaithgwrthblygoggwrthdystgwrthffrwdgwrthgyfarfyddiadgwrthneidioldebgwrthrym
gwraddafgwreicÔfgwresraddurgwrolwrgwrthblygolgwrthdystiadgwrthffrydiafgwrthgyfartalgwrthneidiolrwyddgwrthrymaf
gwrafaelgwreictodgwrestafgwrolwychgwrthbrawfgwrthdystiafgwrthffyddiaethgwrthgyfarthafgwrthneidrwyddgwrthryniaf