gwracheiddrwyddgwrengagwresogolgwrolgraffgwrthblyggwrthdybgwrthfynegiadgwrthgwyngwrthnawsgwrthryfelgarwch
gwrachellgwrengaiddgwresogrwyddgwroliaethgwrthblygadwygwrthdyfafgwrthfynegwrgwrthgwynafgwrthnawseddgwrthryfeliad
gwrachennaiddgwrengeiddrwyddgwresogwingwroliaithgwrthblygafgwrthdyngafgwrthfyniadgwrthgychwyniadgwrthnawsiggwrthryfelog
gwrachesgwrengolgwresogwlybgwrolrwyddgwrthblygediggwrthdyniadgwrthfynnafgwrthgydiolgwrthneidiaethgwrthryfelogrwydd
gwrachÔaiddgwrengrwyddgwresogwrgwrolusgwrthblygiadgwrthdynnafgwrthfflamgwrthgyfarchafgwrthneidiafgwrthryfelus
gwrachodaiddgwrengwrgwresolgwrolwaedgwrthblygiadolgwrthdynnolgwrthfforchgwrthgyfareddgwrthneidiolgwrthryfelwr
gẃraddgwrengyngwresraddgwrolwaithgwrthblygoggwrthdystgwrthffrwdgwrthgyfarfyddiadgwrthneidioldebgwrthrym
gwraddafgwreic‚fgwresraddurgwrolwrgwrthblygolgwrthdystiadgwrthffrydiafgwrthgyfartalgwrthneidiolrwyddgwrthrymaf
gwrafaelgwreictodgwrestafgwrolwychgwrthbrawfgwrthdystiafgwrthffyddiaethgwrthgyfarthafgwrthneidrwyddgwrthryniaf
gwrafrgwreictragwrfaintgwrongwrthbridgwrthdystiolgwrthgaegwrthgyfatebolgwrthneuadgwrthrynol
gwrageddagwreictygwrfalchgwronaddolgargwrthbridafgwrthdystiolaethgwrthgaeafgwrthgyfeiriadgwrthneuafgwrthryw
gwrageddaiddgwreichiongwrfangwronaddoliadgwrthbriddgwrthdystiolaethwrgwrthgaeediggwrthgyfeiriolgwrthneugargwrthrywiol
gwragedd-dygwreichionafgwrfenywaiddgwronaddoliaethgwrthbrofadwygwrthdystiwrgwrthgaisgwrthgyferbyniadgwrthneugarwchgwrthsafaf
gwrageddgargwreichionaiddgwrferchgwronaddolwrgwrthbrofafgwrthdywyngwrthgamgwrthgyferbyniaethgwrthnewidgwrthsafiad
gwrageddgasgwreichioniadgwrfoesgwronaiddgwrthbrofediggwrthdywynnafgwrthgamafgwrthgyferbyniolgwrthnifioggwrthsafol
gwrageddoggwreichionllydgwrforwyngwrondergwrthbrofiadgwrthddadlgwrthgamiadgwrthgyferbynnafgwrthnysiggwrthsafwr
gwrageddolgwreichionoggwrfrydiggwronediggwrthbrofwrgwrthddadleuadgwrthgampgwrthgyferbynnydgwrthnysigrwyddgwrthsain
gwrageddosgwreichionolgwrfyddgwroniaethgwrthbryngwrthddadleuafgwrthgangwrthgyfleadgwrthodgwrthsefydliad
gwrageddwrgwreiddairgwrfyrddgwronolgwrthbrynafgwrthddadleugargwrthganafgwrthgyfraithgwrthodadwygwrthsefylliad
gwragennusgwreiddbengwrgigwronwaithgwrthbwyllgwrthddadleuolgwrthganiadgwrthgyfrifiadgwrthodafgwrthsefyllwr
gwraiddgwreiddbenioggwrhadgwronwasgwrthbwyntgwrthddadleuwrgwrthganiadaetholgwrthgynghorafgwrthodaigwrthseiniaf
gẃraiddgẃreidd-debgwrhafgwronwawdgwrthbwyntiolgwrthddadleuyddgwrthganiadolgwrthgyngorgwrthodediggwrthseiniol
gwraidd-bechodgwreidd-dongwrhewcrafgwroriaethgwrthbwyntyddgwrthddalengwrthgansergwrthgyhuddafgwrthodedigaethgwrth-Semitaidd
gwraidd-doriadgẃreidd-dragwrhewcrigwrtaithgwrthbwysgwrthddeddfgwrthganwrgwrthgyhuddedgwrthodedigaethyddgwrth-Semitiaeth
gwraidd-dyfiadgwreidd-drwchgwrhewcrusgwrteithiadgwrthbwysafgwrthddeddfaiddgwrthgaptengwrthgyhuddiadgwrthodedigrwyddgwrth-Semitig
gwraidd-epilgwreiddeiriolgwrhydafgwrteithiadwygwrthbwyseddgwrthddeddfiadgwrthgargwrthgymdeithasolgwrthodiadgwrthsen
gwraidd-raniadgwreiddflewgwrhydrigwrteithiafgwrthbwysiadgwrthddeddfiaethgwrthgarngwrth-Gymreiggwrthodiadolgwrthsennaf
gwraiggwreiddffwnggwrhydrusgwrteithiediggwrthbwythgwrthddeddfolgwrthgarnafgwrth-Gymrogwrthodiaithgwrthsoffist
gwraintgwreiddgnwdgwrhydrychgwrteithioggwrthbwytheddgwrthddeddfoldebgwrthgarwrgwrthgynhaliadgwrthodolgwrthson
gwrangwreiddgollgwriaethgwrteithiolgwrthbwythigwrthddeddfoliaethgwrthgasgwrthgynheiliadgwrthodusgwrthstaen
gwrancgwreiddgyffgwriafgwrteithiwrgwrthbydrolgwrthddeuafgwrthgaseddgwrthgyrchgwrthodwrgwrthsur
gwrandawafgwreiddiachgwrialgwrteithnigwrthchwagwrthddewisafgwrthgasrwyddgwrthgyrchafgwrthodyngwrthsuraidd
gwrandawediggwreiddiadgwriawrgwrteithusgwrthchwantolgwrthddigwyddgwrthgefngwrthgyrchiadgwrthoffeiriadolgwrthswn
gwrandawfagẃreiddiadgwridgwrteithyddgwrthchwedlgwrthddiolchgwrthgefnafgwrthgyrcholgwrthogleddiggwrthsymudiad
gwrandawgargwreiddiadurgwridafgwrthgwrthchwelafgwrthddiwygiadgwrthgeisiwrgwrthgysgodgwrthogleddolgwrthsymudol
gwrandawgarwchgwreiddiafgwridgochafgwrth-gwrthchwelaiddgwrthddiwygiadolgwrthgemigwrth-haerafgwrthogwyddolgwrthsyniad
gwrandawiadgẃreiddiafgwridgocheddgwrthactiadgwrthchweliadgwrthddiwygiwrgwrthgenedlaetholgwrth-haeriadgwrtholgwrthsyniol
gwrandawiaethgwreiddiediggwridgochiadgwrthactiafgwrthchwylgwrthddullgwrthgenhedlafgwrth-hawliadgwrtholafgwrthsyrthiad
gwrandawlegwreiddigyngwridgochnigwrthachwyngwrthchwyldrogwrthddulliafgwrthgenhedliadgwrth-heintiafgwrtholediggwrthsyrthiaf
gwrandšwrgwreiddioggwridiadgwrthachwynafgwrthchwythgwrth-dduwgwrthgenhedliongwrth-heintiolgwrtholiadgwrth-thesis
gwrandawusgwreiddiolgwridoggwrthachwyniadgwrthchwythafgwrthdduwiadgwrthgerddgwrth-heintusgwrtholwggwrthucher
gwrandawyddgẃreiddiolgwridogafgwrthachwynwrgwrthchwythiadgwrthdduwiaethgwrthgerddafgwrth-histamingwrtholygafgwrthun
gwrcathgwreiddiolaethgwridogrwyddgwrth‚dgwrthdafladwygwrthddywedafgwrthgerddolgwrth-hoelgwrtholygiadgwrthunaf
gwrcathagwreiddioldebgwridogwyngwrthadroddiadgwrthdaflafgwrthddywedediggwrthgerngwrth-hoeliafgwrtholygolgwrthunair
gwrcigwreiddiolrwyddgwridolchgwrthaddysggwrthdafliadgwrthddywediadgwrthgeryddgwrth-holafgwrthopiniwngwrthunawd
gwrcyngwreiddiolwrgwringgwrthainggwrthdaithgwrthddywediadolgwrthgeryddafgwrth-holiwrgwrthorchmynnafgwrthunder
gwrdgwreiddionosgwringafgwrthairgwrthdalafgwrthddywedoggwrthgilgwrth-honiedyddgwrthosodafgwrthuni
gwrdagwreiddiosgwringellgwrthalawgwrthdaliadgwrthddywedwrgwrthgilgargwrth-honnafgwrthosodediggwrthuniaith
gwrdaaethgwreiddirioggwringhellafgwrthalawiadgwrthdangwrthddywedyddgwrthgiliadgwrth-hyntgwrthosodiadgwrthunol
gwrdaaiddgwreiddiwrgwringhelliadgwrthalwadgwrthdarddiadgwrthebgwrthgiliadolgwrth-hyrddiadgwrthosodiaethgwrthunus
gwrdaeiddrwyddgwreiddlysiaugwringhelloggwrthalwadwygwrthdeimladgwrthebafgwrthgiliafgwrth-hyrddiafgwrthosodolgwrthunwch
gwrdodgẃreiddlywgwringhellwrgwrthalwafgwrthdeipgwrthebiadgwrthgiliaiddgwrth-hyrddiolgwrthrangwrthwahaniaeth
gwrddgwreiddnodgwringwrgwrthalwediggwrthdeithiafgwrtheboggwrthgiliediggwrthigwrthrannafgwrthwahanol
gwrddaiddgwreiddrasgwrioggwrthalltgwrthderfysgaethgwrthebolgwrthgilioggwrthiadgwrthrawdgwrthwaith
gwrddaisgwreiddruddgwriogaethafgwrthallugwrthdeyrngwrthebusgwrthgiliwrgwrthiaithgwrthredgwrthwan
gwrddblantgẃreiddrwyddgwriogaetholgwrthamcangwrthdeyrnolgwrthebwrgwrthgisgwrthiannolgwrthredafgwrthwarae
gwrddbruddgẃreiddwchgwritgwrthanfonafgwrthdirgwrthedrychafgwrthglafrolgwrthiantgwrthrediadgwrthwedd
gwrdd-dalgwreiddyngwritgochgwrthanianolgwrthdoradwygwrthedrychiadgwrthglawddgwrthiasgwrthredolgwrthweddi
gwrdd-dangwreigadiadgwrlegwrthannoggwrthdorediggwrtheddgwrthglerigiaethgwrthladdgwrthreidiaethgwrthweddiad
gwrdd-ddrudgwreigaiddgwrlesgwrthanogafgwrthdoriadgwrtheingiafgwrthglerigolgwrthladdafgwrthreithiadgwrthweithiad
gwrddediggwreigangwrmgwrthanogolgwrthdoriedyddgwrtheilliafgwrthglerigwrgwrthladdediggwrthreithiafgwrthweithiaf
gwrddfagloggwreigbwysgwrmdergwrthanudongwrthdorrafgwrtheiriadgwrthglocweddgwrthladdiadgwrthreolafgwrthweithiol
gwrddfalchgwreigddagwrmddegwrtharabgwrthdorrolgwrtheiriafgwrthgloddiadgwrthladdolgwrthreoldebgwrthweithredaf
gwrddfangwreigddaaethgwrmddugwrtharaithgwrthdrafodgwrtheirioggwrthgloddiafgwrthladdwrgwrthreswmgwrthweithrediad
gwrddfaniargwreigeidd-dragwrmgaengwrtharallgwrthdrawafgwrthelwrgwrthgloddiwrgwrthlaingwrthresymafgwrthweithydd
gwrddfargwreigeiddiafgwrmlasgwrtharddangosafgwrthdrawiadgwrthenaugwrthglywafgwrthlaisgwrthresymiadgwrthwenwyn
gwrddfarangwreigeiddrwyddgwrmruddgwrtharddangosiadgwrthdrawiadolgwrthentrychgwrthgnogwrthlamgwrthresymolgwrthwenwynig
gwrddfedelgwreigfarddgwrmrwydgwrtharedgwrthdrawolgwrthenwadgwrthgodafgwrthlamafgwrthresymolwrgwrthwir
gwrddfeichiadgwreig-gargwrmsaidgwrtharthrodgwrthdreiglafgwrtherfyniafgwrthgodiadgwrthlawgwrthresymwrgwrthwr
gwrddflwnggwreig-garwchgwrmseirchgwrtharthrodiggwrthdrennyddgwrthergydgwrthgorffyngwrth-lawgwrthrewyddgwrthwydd
gwrddfraintgwreigiafgwrmwngwrtharweiniafgwrthdrigoliongwrthergydiafgwrthgredgwrthlefgwrthrimyngwrthwyneb
gwrddfrigwreigioggwrmwyrddgwrtharwrgwrth-Drindodaethgwrthesgynfagwrthgredadungwrthlefafgwrthrinafgwrthwynebadwy
gwrddgegiangwreigiolgwrngwrthatchwylgwrth-Drindodaiddgwrthfachgwrthgredogwrthlefgargwrthringargwrthwynebaf
gwrddifynafgwreigioldragwrneidrgwrthatebgwrth-Drindodiadgwrthfachoggwrthgredolgwrthleiniafgwrthringarwchgwrthwynebaidd
gwrddlangwreignithgwrnerthgwrthatebafgwrth-Drindodolgwrthfarngwrthgredwrgwrthleisiafgwrthrinwrgwrthwynebair
gwrddlidgẃreindodgẃrnewasgwrthatebiadgwrth-Drindodwrgwrthfarnafgwrthgrefyddolgwrthlengwrthrithgwrthwyneb-blaid
gwrddlosgafgwresgwroedgwrthatebwrgwrthdriniafgwrthfedyddiwrgwrthgrigwrthlewyrchgwrthrithiafgwrthwyneb-chwedl
gwrddnengwres‚fgwrogaethgwrthatomiggwrthdriniolgwrthfeddwlgwrthgriafgwrthlewyrchafgwrthrochgwrthwynebedig
gwrddolaugwresaigwrogaethediggwrthatyniadgwrthdrogwrthfeddyginiaethgwrthgrifafgwrthlifgwrthrodgwrthwynebedd
gwrddrigwresaintgwrogafgwrthaugwrthdroadgwrthfeddyginiaetholgwrthgrifiadgwrthlifafgwrthrwdgwrthwynebeddus
gwrddwangwresfeidryddgwrolgwrthawelgwrthdroadolgwrthfeiafgwrth-Gristgwrthlifeiriafgwrthrwyfgwrthwynebfa
gwrddwasgwresfesuryddgwrolafgwrthawlgwrthdroadwygwrthferafgwrth-Gristaiddgwrthlithrgwrthrwymgwrthwynebiad
gwrddyngwresfynaggwrolaiddgwrthawlyddgwrthdroedgwrthfingwrth-Gristionogolgwrthlithrafgwrthrychgwrthwynebiaeth
*gwregwresgynhyrchiolgwrolbartgwrth-Babgwrthdroediadgwrthfinioggwrthgrochgwrthlithrwrgwrthrychaethgwrthwynebiaith
gwreanggwresiafgwroldebgwrth-Babaiddgwrthdroediafgwrthfiotiggwrthgrochafgwrthlogarithmgwrthrychafgwrthwyneblyd
gwrecgwreslongwrolddewrgwrth-BabyddgwrthdroŽdiggwrthflindergwrthgrocheddgwrthlungwrthrycheddgwrthwynebol
gwrecagwresocselgwrolddrudgwrth-Babyddolgwrthdroedioggwrthfoddgwrthgroesafgwrthluniafgwrthrychiadgwrthwyneboledd
gwrecwrgwresoctwymgwrolddyngwrthbangwrthdroediwrgwrthfradgwrthgrwngwrthluyddgwrthrychiadolgwrthwynebrwydd
gwrechyngwresoctygwrolediggwrthbangarpgwrthdrŰfgwrthfraenolgwrthgrwydrgwrthluyddafgwrthrychoggwrthwynebus
gwregysgwresoggwroleddgwrthbartigwrthdrofagwrthfrodafgwrthgrwydrolgwrthlwggwrthrycholgwrthwynebwr
gwregysafgwresogaethgwrolfagwrthbarthgwrthdrofausgwrthfurgwrthgrychgwrthlyngyrolgwrthrycholafgwrthwynebwynt
gwregysediggwresogafgwrolfalchgwrthbengwrthdroolgwrthfwrdaisgwrthgrywgwrthlysgwrthrycholdebgwrthwynebydd
gwregysfagwresogaiddgwrolfrydgwrthbeniadgwrthdrowrgwrthfwriadgwrthgurafgwrthlywiafgwrthrycholrwyddgwrthwynt
gwregysglwmgwresogddwysgwrolfrydeddgwrthbennafgwrthdrychafgwrthfwriafgwrthguriadgwrthmingwrthrychwersgwrthwystl
gwregysiadgwresogfrydgwrolfrydiggwrthbethgwrthdrychiadgwrthfydgwrthgwympgwrthminioggwrthrychwydrgwrthydd
gwregyslegwresogfrydeddgwrolfrydigrwyddgwrthblaidgwrthdueddgwrthfyddafgwrthgwympafgwrthnaddafgwrthrydgwrthyddiad
gwregysoggwresogfwydgwrolfungwrthbleidiadgwrthdwnggwrthfynaggwrthgwympediggwrthnaidgwrthryfelgwrthymadrodd
gwregystrawstgwresogiadgwrolgadrgwrthbleidiafgwrthdwrgwrthfynediadgwrthgwympiadgwrthnatgargwrthryfelafgwrthymchwelaf
gwregyswrgwresoglongwrolgalongwrthbleidioggwrthdwymynnolgwrthfynedolgwrthgwympolgwrthnaturiolgwrthryfelaiddgwrthymddwyn
gwrÍnggwresoglymgwrolgampgwrthbleidiwrgwrthdwythgwrthfynegafgwrthgwympusgwrthnaugwrthryfelgargwrthymgeisydd