rendsinarilacsiafrotweilerrhaciogrhagamnaidrhagdaliadrhagdduwrhagfwriadusrhaglawiadolrhagolygydd
renjiafrimrotwndarhaclodrhagamodrhagdalwrrhagddychymygrhagfwriafrhaglawiaethrhagor
rennetrmrowrhacllafnrhagamodafrhagdebygafrhagddyddiafrhagfwriedigrhaglawiaethafrhagoraf
rnsrincrowlin-pinrhacorhagamodolrhagdebygiadrhagddyfalafrhagfwynhadrhaglawiaetholrhagorbarch
rentrolrinclrowndrhacsrhagamodwrrhagdeimladrhagddyfaliadrhagfwynhafrhaglawiolrhagorbwys
reprinclafrowndabowtrhacsachrhagamserafrhagdeimlafrhagddygafrhagfyfyrdodrhaglawrrhagorbwysaf
rprinclinsRowndedrhacsafrhaganfonafrhagderfynafrhagddygiadrhagfyfyriadrhaglawyddolrhagordeiniad
reprrinc-roncrowndenrhacsiogrhaganfonedigaethrhagderfynedigrhagddysgafrhagfyfyriafrhaglefarafrhagordeiniaf
reparafrinsiadrowndersrhactafrhagapwyntiadrhagderfyniadrhagddysgedigrhagfyfyriedigrhaglefarwrrhagordeiniedig
reparasiwnrinsiafRowndiadrhactalrhagapwyntiafrhagdestunrhagddywedafrhagfyfyriolrhaglenrhagordeiniol
replriprowndiafrhacterrhagaraithrhagdeyrnrhagddywededigrhagfygythiafrhaglenedigrhagordinhad
repeliafripafrowndwsrhactorhagarawdrhagdorrafrhagddywediadrhagfynagrhaglennafrhagorddawn
repentafriparrowndynrhactyrhagarchebrhagdraethrhagddywedolrhagfynedrhaglennolrhagorddull
repertwrriparwrrowsiafrhacwrhagarchebafrhagdraethafrhagddywedwrrhagfynediadrhaglennwrrhagorddwyn
reptripiafrubricrhadrhagarchwaethrhagdraethawdrhagedrychafrhagfynedigrhaglithrhagorddysg
repetiafripinsruwrhadafrhagarchwaethafrhagdraethedigrhagefengylrhagfynedolrhaglithiafrhagoredig
replicariplruwmwrrhadaiddrhagarchwaethiadrhagdraethedigionrhagefengylafrhagfynedwrrhaglithiolrhagorfawr
representafriplsRwandaiddrhadeddrhagarddangosafrhagdraethiadrhageglurrhagfynegadwyrhaglithiwrrhagorfraint
reprafriprtRwandiadrhadellrhagarddangosiadrhagdrefrhagehediadrhagfynegaethrhaglofyddrhagorfreiniol
reprobatriporterrwbelrhadellafrhagarfaethrhagdrefnrhageirlenrhagfynegafrhagluddiafrhagorfreintiaf
reprofedigriportiafrwbelarhadfawrrhagarfaethafrhagdrefnafrhageisteddiadrhagfynegedigrhaglumanwrrhagorfreintiedig
reprograffegripwrrwbelachrhadferthrhagarfaethedigrhagdrefnedigrhagenwrhagfynegiadrhaglunrhagorgamp
repsririafrwberrhadfertheddrhagarfaethiadrhagdrefniadrhagenwadrhagfynegiadolrhagluniadrhagorgampus
reptilrirwardrwberaiddrhadferthwchrhagarfaetholrhagdremrhagenwafrhagfynegiantrhagluniaethrhagorglaim
republicanaiddrisbectablrwbitshrhadfoddrhagarfaethwrrhagdremiadrhagenwedigrhagfynegolrhagluniaethafrhagorglod
republicaniaethrisgrŵblrhadforeddrhagarfogrhagdremiafrhagenwedigionrhagfynegwrrhagluniaethedigrhagoriad
reredosrisgiafrwcsacrhadgaredigrhagarfogafrhagdremynrhagenwolRhagfyrrhagluniaethiadrhagoriaeth
resbectablrisolrwdinsrhadgaredigolrhagarfogiadrhagdrochafrhagenwolionrhagfyrhaurhagluniaetholrhagoriaethol
resbiradaethrisotorwdlrhadgarwchrhagarganfyddafrhagdrychafrhagesgobrhag-fywrhagluniaethusrhagoriaith
resbiradafriteiriafrwdlafrhadiclrhagargoelrhagdueddrhagesiamplrhagffurfrhagluniaethwrrhagoriant
resbiradolritiwalrwdlynrhadinebrhagargoelafrhagdueddafrhagestynnafrhagffurfiafrhagluniafrhagorineb
resbitrithrwffrhadionirhagargoelusrhagdueddiadrhagetholafrhagffurfiedigrhagluniedigrhagornod
resbondriwbirẁffrhadionusrhagargraffafrhagdueddolrhagetholedigrhagffysgrhagluniolrhagorol
resbondiafriwbobrwffafrhadlonrhagarloeswrrhag-dŵrrhagetholedigaethrhag-gadarnrhagluniwrrhagoroldeb
resbonsoririwlrwffcastrhadlonaethrhagarlunrhagdybrhagetholiadrhag-gadarnhadrhaglunlyfrrhagoroliaeth
reseferriwlerrwgrhadlonafrhagarlwyrhagdybiadrhagfaeliaethrhag-gadarnhafrhaglwybrrhagorolion
resefiafriwliadrẁgrhadlondebrhagarlwyadrhagdybiaethrhagfarchrhag-gadbenrhaglwybrafrhagorolrwydd
reseiniafriwliafrwgiafrhadlonderrhagarlwyafrhagdybiafrhagfarchogrhag-gadwafrhaglwybrolrhagorsaf
resguwiafriwliwrrwltrhadloneddrhagarnoddrhagdybiedigrhagfarchogwrrhag-gadwedigrhaglwyddrhagorsedd
resgywriwmrŵmrhadlonrwyddrhagarswydrhagdybiolrhagfarnrhag-gaeafrhaglydrhagorus
resinriwmaticRwmanaiddrhadolrhagarweiniadrhagdyddynrhagfarnafrhag-ganghellorrhaglyfnafrhagorwaith
resipiriwmatisRwmanegrhadroddrhagarweiniafrhagdynghedafrhagfarnedigrhag-ganafrhaglyngesyddrhagorwalch
reslafriwmatismRwmaniadrhadrwyddrhagarweiniolrhagdystiadrhagfarnedigaethrhag-ganfyddafrhaglymrhagorwerth
reslarriwmitisRwmwnsrhadusrhagarweinyddrhagdystiafrhagfarniadrhag-ganfyddiadrhaglymafrhagorwych
reslwrrobrwmblafrhadwrrhagarwyddrhagdystiolrhagfarnllydrhag-ganiadrhaglysrhagorydd
resolfafrobiafrwmbwlrhaddigrhagarwyddafrhagdystiolaethrhagfarnolrhag-ganiedyddrhaglythyrrhagosod
resolfiadrobinrwmenrhaeadrrhagarwyddocdrhagdystiolaethafrhagfarnusrhag-gantorrhaglywrhagosodaf
resolusiwnrobiwrrwmnairhaeadrafrhagarwyddocfrhagdywyllafrhagfarnwrrhag-gantwrrhaglywiaethrhagosodedig
restrobotrwmprhaeadraiddrhagarwyddolrhagdywysafrhagfeddafrhag-ganwrrhaglywiafrhagosodiad
restiadrobotaiddrwmplafrhaeadriadrhagarwyddwrrhagddalenrhagfeddianiadrhag-garafrhaglywiawdrrhagosodol
restiafrobotegrwnigrhaeadrogrhagataliadrhagddangosafrhagfeddiannafrhag-gastiafrhaglywodraethwrrhagraith
restiwrrobrirwnnerrhaeadrolrhagataliafrhagddangosiadrhagfeddiannolrhag-geiniadrhaglywyddrhagras
reticwlo-endothelaiddrocRwsiadrhafellrhagawgrymrhagddangosiadolrhagfeddiannwrrhag-genhadwrrhaglywyddolrhagre
reticwlosisrocedRwsiaiddrhafenrhagawgrymafrhagddantrhagfeddiantrhag-gennadrhagmanrhagredaf
reticwlwmrocedwrrwsialrhafnrhagbaratoadrhagddarbodrhagfeddwlrhag-glawddrhagnantrhagredegol
retinarociafRwsianeiddiafrhafnwyddrhagbaratoadolrhagddarbodaethrhagfeddyginiaethrhag-gofiadrhagnawddrhagredegydd
retrtrococoRwsiegrhaffrhagbaratoafrhagddarbodafrhagfeddyliafrhag-gondemniafrhagnawnrhagredwr
retrofirwsrocsachrwsienrhaffafrhagbaratoawlrhagddarbodiadrhagferfrhag-grirhagnegesyddrhagreithiaf
retsiafrocynghaneddrwstafrhaffaidrhagbaratodigrhagddarbodolrhagferfolrhag-grybwyllrhagneuaddrhagreithiwr
Reubeniadrdrwstynrhaffanrhagbaratousrhagddarbodusrhagfilrhag-grybwyllafrhagnorhagreol
rewrodentrwtnrhaffdalwrnrhagbarodrwyddrhagddarbodwrrhagfilwriadrhag-grybwylledigrhagnodrhagrith
rewardrodeorwtshrhaffddawnsrhagbenderfynafrhagddarlunrhagfintairhag-grybwylliadrhagnodafrhagrithiad
ribrodnirwtsiafrhaffddawnsiafrhagbenderfyniadrhagddarluniadrhagflaenrhag-gyfansoddedigrhagnodedigrhagrithiaf
ribafrodna-rwyddrhaffddawnsiwrrhagbenedigrhagddarluniafrhagflaenafrhag-gyfarchiadrhagnodiadrhagrithiol
ribaidrofiafrybaldiaethrhaffgerddedwrrhagbennaethrhagddarnrhagflaenafiadrhag-gyfeillachrhagnodolrhagrithiwr
ribaldirogrybelarhaffgerddwrrhagbennafrhagddaroganafrhagflaenedigrhag-gyfeillachurhagnodynrhagrithrwydd
ribelarogiafrybelwrrhafflanrhagbenodafrhagddarparrhagflaenedigolrhag-gyfeiriadrhagnoddwrrhagrithus
ribofflafinroglydrybwnafrhaffolrhagbenodedigrhagddarparafrhagflaeniadrhag-gyfeiriafrhagnythrhagrwym
ribosomrognirycrhafforddrhagbenodiadrhagddarparedigrhagflaeniadolrhag-gyfrifrhagnythafrhagrwymaf
ricarogrirycwiliafrhaffrodiwrrhagbenodolrhagddarpariadrhagflaenolrhag-gyfrifafrhagobaithrhagrwymedigaeth
ricetsrongryffiafrhafftyrhagbenrhaithrhagddarpariaethrhagflaenorrhag-gyfrifiadrhagobenrhagrwymiad
ricotarlryffianrhaffwaithrhagberfformiadrhagddarparolrhagflaenorafrhag-gyhoeddafrhagobennolrhagrwystraf
ricrwtroliafrygbirhaffweithfarhagbleidiolrhagddarparwchrhagflaenoriaethrhag-gyhoeddiadrhagochelrhagrybudd
ricriwtiafroli-polirygbaiddrhaffwrrhagbortreadrhagddatganafrhagflaenorolrhag-gyhoeddwrrhagochelafrhagrybuddiad
ricriwtiwrrolocrygerrhagrhagbortreadafrhagddatguddiadrhagflaenorwrrhag-gymerafrhagochelgarrhagrybuddiaf
ricsioRomanaiddrymrhag-rhagborthrhagddeallrhagflaenwrrhag-gymeriadrhagocheliadrhagrybuddiol
rifaliRomansgrympiafrhagacenrhagbrawfrhagddeallafrhagflasrhag-gynllunrhagocheliadolrhagrymhaf
rifetRomanirymplynrhagachubafrhagbregethafrhagddealltwriaethrhagflasafrhag-gynlluniafrhagodrhagsabath
rifetiafRomnshrynrhagachubiadrhagbrofafrhagddeddfrhagfodrhag-gysgodrhagodafrhagsail
rifwRomwnsrypreseniadrhagachubolrhagbrofiadrhagddelwrhagfodiadrhag-gysgodafrhagodfarhagsais
rifolferrompafrysitrhagadeiladrhagbroffwydafrhagddelwafrhagfodolrhag-gytundebrhagodlrhagsefydlaf
rifrsrondefŵrysticsrhagadroddafrhagbrydrhagdderbyniadrhagfodolaethrhag-hanfodrhagodligrhagsefydledig
rifyrsiafrondorhrhagadroddiadrhagbrynafrhagdderbyniafrhagfodolafrhag-hanfodafrhagodwrrhagsefydliad
riffropirhabadrhagadwaenrhagbryniadrhagddeuafrhagfoelrhag-hanfodiadrhagoddefafrhagsefydlog
rffropinrhabadafrhagaddasafrhagbryniantrhagddewiniafrhagfraintrhag-hanfodolrhagofalrhagsoniaf
riffiafropinsrhabafrhagaddawafrhagbrynwrrhagddewisafrhagfrasrhag-hanwyfrhagofalafrhagsoniedig
rifflafrrrhabanrhagaddewidrhagbwysafrhagddewisiadrhagfreiniolrhag-holiadrhagofalusrhagswydd
riffraffroriafrhabirhagaddfedafrhagbynciaurhagddiaconrhagfreninrhag-hyfforddafrhagofnrhagswyddog
rgrorosrhabirerhagaeddfedrhagchwaethafrhagddiffiniedigrhagfrydrhag-hyfforddiadrhagofnafrhagswyddwr
riganrosarirhabodaurhagaeddfedrwyddrhagchwaraerhagddiffynwaithrhagfuanrhag-hysbysafrhagofynedigrhagsylw
rigiafrostrhabwstrhagafrhagchwaraeafrhagddinasrhagfudaethrhag-hysbysiadrhagofynnafrhagsylwad
riginrosinrhacrhagafaelafrhagchwedlrhagddiogeliadrhagfudiantrhagialafrhagofynnolrhagsylweddyn
rigmarlrostrwmrhacarhagafonrhagchwegrrhagddirnadafrhagfudolrhagiselrhagolwgrhagsyllaf
rigmaroliafrtrhacadairrhagagweddafrhagchwegrwnrhagddisgwyliadrhagfurrhaglafarrhagolygafrhagsylliad
rigowtrotarhacaerrhagagweddiadrhagchwiliadrhagddisgwyliafrhagfuriafrhaglamrhagolygawdrhagsyniad
ringRotariadrhacanafrhaganghenraidrhagchwiliafrhagddodrhagfwrddrhaglamafrhagolygfarhagsyniaf
ringiafrotifferrhacastellrhagairrhagdafliadrhagddodafrhagfwriadrhaglanrhagolygiadrhagsyniedig
rihyrsalrotograffrhacedrhagamcanrhag-dlrhagddodiadrhagfwriadafrhaglawrhagolygiaethrhagwahan
rihyrsiafrotorrhaciadrhagamcanafrhagdalafrhagddorrhagfwriadedigrhaglawaiddrhagolygiantrhagwahandro
rilrotsrhaciafrhagamlygafrhagdaledigrhagddrwsrhagfwriadolrhaglawiadrhagolygolrhagwahannod