rotwndarhaclodrhagamodrhagdalwrrhagddychymygrhagfwriafrhaglawiaethrhagorrhagwaharddafrhancaf
rowrhacllafnrhagamodafrhagdebygafrhagddyddiafrhagfwriedigrhaglawiaethafrhagorafrhagwanrhanc-bodd
rowlin-pinrhacorhagamodolrhagdebygiadrhagddyfalafrhagfwynhadrhaglawiaetholrhagorbarchrhagwanafrhancboddiaeth
rowndrhacsrhagamodwrrhagdeimladrhagddyfaliadrhagfwynhafrhaglawiolrhagorbwysrhagwantrhanciaf
rowndabowtrhacsachrhagamserafrhagdeimlafrhagddygafrhagfyfyrdodrhaglawrrhagorbwysafrhagwasrhanclaf
Rowndedrhacsafrhaganfonafrhagderfynafrhagddygiadrhagfyfyriadrhaglawyddolrhagordeiniadrhagwerhandaith
rowndenrhacsiogrhaganfonedigaethrhagderfynedigrhagddysgafrhagfyfyriafrhaglefarafrhagordeiniafrhagwededigrhandal
rowndersrhactafrhagapwyntiadrhagderfyniadrhagddysgedigrhagfyfyriedigrhaglefarwrrhagordeiniedigrhagweddrhandaliad
Rowndiadrhactalrhagapwyntiafrhagdestunrhagddywedafrhagfyfyriolrhaglenrhagordeiniolrhagweinyddrhander
rowndiafrhacterrhagaraithrhagdeyrnrhagddywededigrhagfygythiafrhaglenedigrhagordinhadrhagwelrhandir
rowndwsrhactorhagarawdrhagdorrafrhagddywediadrhagfynagrhaglennafrhagorddawnrhagweladwyrhandirol
rowndynrhactyrhagarchebrhagdraethrhagddywedolrhagfynedrhaglennolrhagorddullrhagwelafrhandwy
rowsiafrhacwrhagarchebafrhagdraethafrhagddywedwrrhagfynediadrhaglennwrrhagorddwynrhagwelediadrhandy
rubricrhadrhagarchwaethrhagdraethawdrhagedrychafrhagfynedigrhaglithrhagorddysgrhagweledigrhanddaliwr
ruwrhadafrhagarchwaethafrhagdraethedigrhagefengylrhagfynedolrhaglithiafrhagoredigrhagweledigaethrhanedig
ruwmwrrhadaiddrhagarchwaethiadrhagdraethedigionrhagefengylafrhagfynedwrrhaglithiolrhagorfawrrhagweledolrhanedigaeth
Rwandaiddrhadeddrhagarddangosafrhagdraethiadrhageglurrhagfynegadwyrhaglithiwrrhagorfraintrhagweliadrhanedigol
Rwandiadrhadellrhagarddangosiadrhagdrefrhagehediadrhagfynegaethrhaglofyddrhagorfreiniolrhagwerthwrrhanfa
rwbelrhadellafrhagarfaethrhagdrefnrhageirlenrhagfynegafrhagluddiafrhagorfreintiafrhagwladrhanfaddau
rwbelarhadfawrrhagarfaethafrhagdrefnafrhageisteddiadrhagfynegedigrhaglumanwrrhagorfreintiedig*rhag-wnrhanfap
rwbelachrhadferthrhagarfaethedigrhagdrefnedigrhagenwrhagfynegiadrhaglunrhagorgamprhagwneuthurrhanfeddiannwr
rwberrhadfertheddrhagarfaethiadrhagdrefniadrhagenwadrhagfynegiadolrhagluniadrhagorgampusrhagwneuthuredigrhanfyddin
rwberaiddrhadferthwchrhagarfaetholrhagdremrhagenwafrhagfynegiantrhagluniaethrhagorglaimrhagwtrhangan
rwbitshrhadfoddrhagarfaethwrrhagdremiadrhagenwedigrhagfynegolrhagluniaethafrhagorglodrhagwthrhangylch
rŵblrhadforeddrhagarfogrhagdremiafrhagenwedigionrhagfynegwrrhagluniaethedigrhagoriadrhagwthiorhangylchog
rwcsacrhadgaredigrhagarfogafrhagdremynrhagenwolRhagfyrrhagluniaethiadrhagoriaethrhagwybodaethrhangymeriad
rwdinsrhadgaredigolrhagarfogiadrhagdrochafrhagenwolionrhagfyrhaurhagluniaetholrhagoriaetholrhagwybodolrhangymeriadol
rwdlrhadgarwchrhagarganfyddafrhagdrychafrhagesgobrhag-fywrhagluniaethusrhagoriaithrhagwybodusrhaniad
rwdlafrhadiclrhagargoelrhagdueddrhagesiamplrhagffurfrhagluniaethwrrhagoriantrhagwybyddiaethrhaniadaeth
rwdlynrhadinebrhagargoelafrhagdueddafrhagestynnafrhagffurfiafrhagluniafrhagorinebrhagwyliafrhaniadol
rwffrhadionirhagargoelusrhagdueddiadrhagetholafrhagffurfiedigrhagluniedigrhagornodrhagwyliwrrhaniedydd
rẁffrhadionusrhagargraffafrhagdueddolrhagetholedigrhagffysgrhagluniolrhagorolrhagwysrhanle
rwffafrhadlonrhagarloeswrrhag-dŵrrhagetholedigaethrhag-gadarnrhagluniwrrhagoroldebrhagymadroddrhanlu
rwffcastrhadlonaethrhagarlunrhagdybrhagetholiadrhag-gadarnhadrhaglunlyfrrhagoroliaethrhagymadroddafrhanlythyr
rwgrhadlonafrhagarlwyrhagdybiadrhagfaeliaethrhag-gadarnhafrhaglwybrrhagorolionrhagymadroddiadrhanna
rẁgrhadlondebrhagarlwyadrhagdybiaethrhagfarchrhag-gadbenrhaglwybrafrhagorolrwyddrhagymadroddolrhannaf
rwgiafrhadlonderrhagarlwyafrhagdybiafrhagfarchogrhag-gadwafrhaglwybrolrhagorsafrhagymadroddwrrhannai
rwltrhadloneddrhagarnoddrhagdybiedigrhagfarchogwrrhag-gadwedigrhaglwyddrhagorseddrhagymarferrhannair
rŵmrhadlonrwyddrhagarswydrhagdybiolrhagfarnrhag-gaeafrhaglydrhagorusrhagymarferafrhanneb
Rwmanaiddrhadolrhagarweiniadrhagdyddynrhagfarnafrhag-ganghellorrhaglyfnafrhagorwaithrhagymddangosiadrhanned
Rwmanegrhadroddrhagarweiniafrhagdynghedafrhagfarnedigrhag-ganafrhaglyngesyddrhagorwalchrhagymddygafrhannedd
Rwmaniadrhadrwyddrhagarweiniolrhagdystiadrhagfarnedigaethrhag-ganfyddafrhaglymrhagorwerthrhagymddygiadrhannod
Rwmwnsrhadusrhagarweinyddrhagdystiafrhagfarniadrhag-ganfyddiadrhaglymafrhagorwychrhagymgymerafrhannog
rwmblafrhadwrrhagarwyddrhagdystiolrhagfarnllydrhag-ganiadrhaglysrhagoryddrhagymweliadrhannol
rwmbwlrhaddigrhagarwyddafrhagdystiolaethrhagfarnolrhag-ganiedyddrhaglythyrrhagosodrhagymwybodolrhannwr
rwmenrhaeadrrhagarwyddocdrhagdystiolaethafrhagfarnusrhag-gantorrhaglywrhagosodafrhagynadrhannyn
rwmnairhaeadrafrhagarwyddocfrhagdywyllafrhagfarnwrrhag-gantwrrhaglywiaethrhagosodedigrhagynysrhanrif
rwmprhaeadraiddrhagarwyddolrhagdywysafrhagfeddafrhag-ganwrrhaglywiafrhagosodiadrhagyrweddrhanrifol
rwmplafrhaeadriadrhagarwyddwrrhagddalenrhagfeddianiadrhag-garafrhaglywiawdrrhagosodolrhagysgrifrhanweithiadaeth
rwnigrhaeadrogrhagataliadrhagddangosafrhagfeddiannafrhag-gastiafrhaglywodraethwrrhagraithrhagysgrifenrhapsodaidd
rwnnerrhaeadrolrhagataliafrhagddangosiadrhagfeddiannolrhag-geiniadrhaglywyddrhagrasrhagysgrifenedigrhapsodi
Rwsiadrhafellrhagawgrymrhagddangosiadolrhagfeddiannwrrhag-genhadwrrhaglywyddolrhagrerhagysgrifeniadrhapsodig
Rwsiaiddrhafenrhagawgrymafrhagddantrhagfeddiantrhag-gennadrhagmanrhagredafrhagysgrifennafrhasgl
rwsialrhafnrhagbaratoadrhagddarbodrhagfeddwlrhag-glawddrhagnantrhagredegolrhagysgrifiadolrhasgliaf
Rwsianeiddiafrhafnwyddrhagbaratoadolrhagddarbodaethrhagfeddyginiaethrhag-gofiadrhagnawddrhagredegyddrhagysgythrafrhasglion
Rwsiegrhaffrhagbaratoafrhagddarbodafrhagfeddyliafrhag-gondemniafrhagnawnrhagredwrrhagystafellrhasgliwr
rwsienrhaffafrhagbaratoawlrhagddarbodiadrhagferfrhag-grirhagnegesyddrhagreithiafrhagystafellyddrhastl
rwstafrhaffaidrhagbaratodigrhagddarbodolrhagferfolrhag-grybwyllrhagneuaddrhagreithiwrrhagystyriaethrhatbost
rwstynrhaffanrhagbaratousrhagddarbodusrhagfilrhag-grybwyllafrhagnorhagreolrhagystyriafrhatffon
rwtnrhaffdalwrnrhagbarodrwyddrhagddarbodwrrhagfilwriadrhag-grybwylledigrhagnodrhagrithrhahawdrhath
rwtshrhaffddawnsrhagbenderfynafrhagddarlunrhagfintairhag-grybwylliadrhagnodafrhagrithiadrhairhathaf
rwtsiafrhaffddawnsiafrhagbenderfyniadrhagddarluniadrhagflaenrhag-gyfansoddedigrhagnodedigrhagrithiafrhaibrhathell
-rwyddrhaffddawnsiwrrhagbenedigrhagddarluniafrhagflaenafrhag-gyfarchiadrhagnodiadrhagrithiolrhaidrhathellaf
rybaldiaethrhaffgerddedwrrhagbennaethrhagddarnrhagflaenafiadrhag-gyfeillachrhagnodolrhagrithiwrrhaiddrhathiad
rybelarhaffgerddwrrhagbennafrhagddaroganafrhagflaenedigrhag-gyfeillachurhagnodynrhagrithrwyddrhaienrhathog
rybelwrrhafflanrhagbenodafrhagddarparrhagflaenedigolrhag-gyfeiriadrhagnoddwrrhagrithusrhailrhathwr
rybwnafrhaffolrhagbenodedigrhagddarparafrhagflaeniadrhag-gyfeiriafrhagnythrhagrwymrhainrhau
rycrhafforddrhagbenodiadrhagddarparedigrhagflaeniadolrhag-gyfrifrhagnythafrhagrwymafrhaithrhaw
rycwiliafrhaffrodiwrrhagbenodolrhagddarpariadrhagflaenolrhag-gyfrifafrhagobaithrhagrwymedigaethrhaithfilltirrhawaid
ryffiafrhafftyrhagbenrhaithrhagddarpariaethrhagflaenorrhag-gyfrifiadrhagobenrhagrwymiadrhlrhawch
ryffianrhaffwaithrhagberfformiadrhagddarparolrhagflaenorafrhag-gyhoeddafrhagobennolrhagrwystrafrhaleddrhawd
rygbirhaffweithfarhagbleidiolrhagddarparwchrhagflaenoriaethrhag-gyhoeddiadrhagochelrhagrybuddrhaliadrhaweidiaf
rygbaiddrhaffwrrhagbortreadrhagddatganafrhagflaenorolrhag-gyhoeddwrrhagochelafrhagrybuddiadrhamantrhawffon
rygerrhagrhagbortreadafrhagddatguddiadrhagflaenorwrrhag-gymerafrhagochelgarrhagrybuddiafrhamantarhawg
rymrhag-rhagborthrhagddeallrhagflaenwrrhag-gymeriadrhagocheliadrhagrybuddiolrhamantafrhawiaf
rympiafrhagacenrhagbrawfrhagddeallafrhagflasrhag-gynllunrhagocheliadolrhagrymhafrhamantaiddrhawiwr
rymplynrhagachubafrhagbregethafrhagddealltwriaethrhagflasafrhag-gynlluniafrhagodrhagsabathrhamanteddrhawlech
rynrhagachubiadrhagbrofafrhagddeddfrhagfodrhag-gysgodrhagodafrhagsailrhamanteiddiafrhawn
rypreseniadrhagachubolrhagbrofiadrhagddelwrhagfodiadrhag-gysgodafrhagodfarhagsaisrhamantiaethrhawnbais
rysitrhagadeiladrhagbroffwydafrhagddelwafrhagfodolrhag-gytundebrhagodlrhagsefydlafrhamantlydrhawnfrethyn
rysticsrhagadroddafrhagbrydrhagdderbyniadrhagfodolaethrhag-hanfodrhagodligrhagsefydledigrhamantolrhawngoch
rhrhagadroddiadrhagbrynafrhagdderbyniafrhagfodolafrhag-hanfodafrhagodwrrhagsefydliadrhamantrwyddrhawnir
rhabadrhagadwaenrhagbryniadrhagddeuafrhagfoelrhag-hanfodiadrhagoddefafrhagsefydlogrhamantusrhawnllaes
rhabadafrhagaddasafrhagbryniantrhagddewiniafrhagfraintrhag-hanfodolrhagofalrhagsoniafrhamantusrwyddrhawnog
rhabafrhagaddawafrhagbrynwrrhagddewisafrhagfrasrhag-hanwyfrhagofalafrhagsoniedigrhamantyddrhawnwyn
rhabanrhagaddewidrhagbwysafrhagddewisiadrhagfreiniolrhag-holiadrhagofalusrhagswyddrhamantyddiaethrhawr
rhabirhagaddfedafrhagbynciaurhagddiaconrhagfreninrhag-hyfforddafrhagofnrhagswyddogrhamantyddolrhawter
rhabirerhagaeddfedrhagchwaethafrhagddiffiniedigrhagfrydrhag-hyfforddiadrhagofnafrhagswyddwrrhamprhawtiaf
rhabodaurhagaeddfedrwyddrhagchwaraerhagddiffynwaithrhagfuanrhag-hysbysafrhagofynedigrhagsylwrhampiafrhawtiwr
rhabwstrhagafrhagchwaraeafrhagddinasrhagfudaethrhag-hysbysiadrhagofynnafrhagsylwadrhanrhe
rhacrhagafaelafrhagchwedlrhagddiogeliadrhagfudiantrhagialafrhagofynnolrhagsylweddynrhanadwyrhea
rhacarhagafonrhagchwegrrhagddirnadafrhagfudolrhagiselrhagolwgrhagsyllafrhan-amserrheaf
rhacadairrhagagweddafrhagchwegrwnrhagddisgwyliadrhagfurrhaglafarrhagolygafrhagsylliadrhanbaredrheawdr
rhacaerrhagagweddiadrhagchwiliadrhagddisgwyliafrhagfuriafrhaglamrhagolygawdrhagsyniadrhanbarthrhebest
rhacanafrhaganghenraidrhagchwiliafrhagddodrhagfwrddrhaglamafrhagolygfarhagsyniafrhanbarthiaethrhebydd
rhacastellrhagairrhagdafliadrhagddodafrhagfwriadrhaglanrhagolygiadrhagsyniedigrhanbartholrhech
rhacedrhagamcanrhag-dlrhagddodiadrhagfwriadafrhaglawrhagolygiaethrhagwahanrhanbartholdebrhechaf
rhaciadrhagamcanafrhagdalafrhagddorrhagfwriadedigrhaglawaiddrhagolygiantrhagwahandrorhanberchennogrhechdyr
rhaciafrhagamlygafrhagdaledigrhagddrwsrhagfwriadolrhaglawiadrhagolygolrhagwahannodrhanberchenogaethrhechgar
rhaciogrhagamnaidrhagdaliadrhagdduwrhagfwriadusrhaglawiadolrhagolygyddrhagwahanodolrhancrhechgi