riprowndiafrhacterrhagaraithrhagdeyrnrhagddywededigrhagfygythiafrhaglenedigrhagordinhadrhagwel
ripafrowndwsrhactorhagarawdrhagdorrafrhagddywediadrhagfynagrhaglennafrhagorddawnrhagweladwy
riparrowndynrhactyrhagarchebrhagdraethrhagddywedolrhagfynedrhaglennolrhagorddullrhagwelaf
riparwrrowsiafrhacwrhagarchebafrhagdraethafrhagddywedwrrhagfynediadrhaglennwrrhagorddwynrhagwelediad
ripiafrubricrhadrhagarchwaethrhagdraethawdrhagedrychafrhagfynedigrhaglithrhagorddysgrhagweledig
ripinsruwrhadafrhagarchwaethafrhagdraethedigrhagefengylrhagfynedolrhaglithiafrhagoredigrhagweledigaeth
riplruwmwrrhadaiddrhagarchwaethiadrhagdraethedigionrhagefengylafrhagfynedwrrhaglithiolrhagorfawrrhagweledol
riplsRwandaiddrhadeddrhagarddangosafrhagdraethiadrhageglurrhagfynegadwyrhaglithiwrrhagorfraintrhagweliad
riprtRwandiadrhadellrhagarddangosiadrhagdrefrhagehediadrhagfynegaethrhaglofyddrhagorfreiniolrhagwerthwr
riporterrwbelrhadellafrhagarfaethrhagdrefnrhageirlenrhagfynegafrhagluddiafrhagorfreintiafrhagwlad
riportiafrwbelarhadfawrrhagarfaethafrhagdrefnafrhageisteddiadrhagfynegedigrhaglumanwrrhagorfreintiedig*rhag-wn
ripwrrwbelachrhadferthrhagarfaethedigrhagdrefnedigrhagenwrhagfynegiadrhaglunrhagorgamprhagwneuthur
ririafrwberrhadfertheddrhagarfaethiadrhagdrefniadrhagenwadrhagfynegiadolrhagluniadrhagorgampusrhagwneuthuredig
rirwardrwberaiddrhadferthwchrhagarfaetholrhagdremrhagenwafrhagfynegiantrhagluniaethrhagorglaimrhagwt
risbectablrwbitshrhadfoddrhagarfaethwrrhagdremiadrhagenwedigrhagfynegolrhagluniaethafrhagorglodrhagwth
risgrŵblrhadforeddrhagarfogrhagdremiafrhagenwedigionrhagfynegwrrhagluniaethedigrhagoriadrhagwthio
risgiafrwcsacrhadgaredigrhagarfogafrhagdremynrhagenwolRhagfyrrhagluniaethiadrhagoriaethrhagwybodaeth
risolrwdinsrhadgaredigolrhagarfogiadrhagdrochafrhagenwolionrhagfyrhaurhagluniaetholrhagoriaetholrhagwybodol
risotorwdlrhadgarwchrhagarganfyddafrhagdrychafrhagesgobrhag-fywrhagluniaethusrhagoriaithrhagwybodus
riteiriafrwdlafrhadiclrhagargoelrhagdueddrhagesiamplrhagffurfrhagluniaethwrrhagoriantrhagwybyddiaeth
ritiwalrwdlynrhadinebrhagargoelafrhagdueddafrhagestynnafrhagffurfiafrhagluniafrhagorinebrhagwyliaf
rithrwffrhadionirhagargoelusrhagdueddiadrhagetholafrhagffurfiedigrhagluniedigrhagornodrhagwyliwr
riwbirẁffrhadionusrhagargraffafrhagdueddolrhagetholedigrhagffysgrhagluniolrhagorolrhagwys
riwbobrwffafrhadlonrhagarloeswrrhag-dŵrrhagetholedigaethrhag-gadarnrhagluniwrrhagoroldebrhagymadrodd
riwlrwffcastrhadlonaethrhagarlunrhagdybrhagetholiadrhag-gadarnhadrhaglunlyfrrhagoroliaethrhagymadroddaf
riwlerrwgrhadlonafrhagarlwyrhagdybiadrhagfaeliaethrhag-gadarnhafrhaglwybrrhagorolionrhagymadroddiad
riwliadrẁgrhadlondebrhagarlwyadrhagdybiaethrhagfarchrhag-gadbenrhaglwybrafrhagorolrwyddrhagymadroddol
riwliafrwgiafrhadlonderrhagarlwyafrhagdybiafrhagfarchogrhag-gadwafrhaglwybrolrhagorsafrhagymadroddwr
riwliwrrwltrhadloneddrhagarnoddrhagdybiedigrhagfarchogwrrhag-gadwedigrhaglwyddrhagorseddrhagymarfer
riwmrŵmrhadlonrwyddrhagarswydrhagdybiolrhagfarnrhag-gaeafrhaglydrhagorusrhagymarferaf
riwmaticRwmanaiddrhadolrhagarweiniadrhagdyddynrhagfarnafrhag-ganghellorrhaglyfnafrhagorwaithrhagymddangosiad
riwmatisRwmanegrhadroddrhagarweiniafrhagdynghedafrhagfarnedigrhag-ganafrhaglyngesyddrhagorwalchrhagymddygaf
riwmatismRwmaniadrhadrwyddrhagarweiniolrhagdystiadrhagfarnedigaethrhag-ganfyddafrhaglymrhagorwerthrhagymddygiad
riwmitisRwmwnsrhadusrhagarweinyddrhagdystiafrhagfarniadrhag-ganfyddiadrhaglymafrhagorwychrhagymgymeraf
robrwmblafrhadwrrhagarwyddrhagdystiolrhagfarnllydrhag-ganiadrhaglysrhagoryddrhagymweliad
robiafrwmbwlrhaddigrhagarwyddafrhagdystiolaethrhagfarnolrhag-ganiedyddrhaglythyrrhagosodrhagymwybodol
robinrwmenrhaeadrrhagarwyddocdrhagdystiolaethafrhagfarnusrhag-gantorrhaglywrhagosodafrhagynad
robiwrrwmnairhaeadrafrhagarwyddocfrhagdywyllafrhagfarnwrrhag-gantwrrhaglywiaethrhagosodedigrhagynys
robotrwmprhaeadraiddrhagarwyddolrhagdywysafrhagfeddafrhag-ganwrrhaglywiafrhagosodiadrhagyrwedd
robotaiddrwmplafrhaeadriadrhagarwyddwrrhagddalenrhagfeddianiadrhag-garafrhaglywiawdrrhagosodolrhagysgrif
robotegrwnigrhaeadrogrhagataliadrhagddangosafrhagfeddiannafrhag-gastiafrhaglywodraethwrrhagraithrhagysgrifen
robrirwnnerrhaeadrolrhagataliafrhagddangosiadrhagfeddiannolrhag-geiniadrhaglywyddrhagrasrhagysgrifenedig
rocRwsiadrhafellrhagawgrymrhagddangosiadolrhagfeddiannwrrhag-genhadwrrhaglywyddolrhagrerhagysgrifeniad
rocedRwsiaiddrhafenrhagawgrymafrhagddantrhagfeddiantrhag-gennadrhagmanrhagredafrhagysgrifennaf
rocedwrrwsialrhafnrhagbaratoadrhagddarbodrhagfeddwlrhag-glawddrhagnantrhagredegolrhagysgrifiadol
rociafRwsianeiddiafrhafnwyddrhagbaratoadolrhagddarbodaethrhagfeddyginiaethrhag-gofiadrhagnawddrhagredegyddrhagysgythraf
rococoRwsiegrhaffrhagbaratoafrhagddarbodafrhagfeddyliafrhag-gondemniafrhagnawnrhagredwrrhagystafell
rocsachrwsienrhaffafrhagbaratoawlrhagddarbodiadrhagferfrhag-grirhagnegesyddrhagreithiafrhagystafellydd
rocynghaneddrwstafrhaffaidrhagbaratodigrhagddarbodolrhagferfolrhag-grybwyllrhagneuaddrhagreithiwrrhagystyriaeth
rdrwstynrhaffanrhagbaratousrhagddarbodusrhagfilrhag-grybwyllafrhagnorhagreolrhagystyriaf
rodentrwtnrhaffdalwrnrhagbarodrwyddrhagddarbodwrrhagfilwriadrhag-grybwylledigrhagnodrhagrithrhahawd
rodeorwtshrhaffddawnsrhagbenderfynafrhagddarlunrhagfintairhag-grybwylliadrhagnodafrhagrithiadrhai
rodnirwtsiafrhaffddawnsiafrhagbenderfyniadrhagddarluniadrhagflaenrhag-gyfansoddedigrhagnodedigrhagrithiafrhaib
rodna-rwyddrhaffddawnsiwrrhagbenedigrhagddarluniafrhagflaenafrhag-gyfarchiadrhagnodiadrhagrithiolrhaid
rofiafrybaldiaethrhaffgerddedwrrhagbennaethrhagddarnrhagflaenafiadrhag-gyfeillachrhagnodolrhagrithiwrrhaidd
rogrybelarhaffgerddwrrhagbennafrhagddaroganafrhagflaenedigrhag-gyfeillachurhagnodynrhagrithrwyddrhaien
rogiafrybelwrrhafflanrhagbenodafrhagddarparrhagflaenedigolrhag-gyfeiriadrhagnoddwrrhagrithusrhail
roglydrybwnafrhaffolrhagbenodedigrhagddarparafrhagflaeniadrhag-gyfeiriafrhagnythrhagrwymrhain
rognirycrhafforddrhagbenodiadrhagddarparedigrhagflaeniadolrhag-gyfrifrhagnythafrhagrwymafrhaith
rogrirycwiliafrhaffrodiwrrhagbenodolrhagddarpariadrhagflaenolrhag-gyfrifafrhagobaithrhagrwymedigaethrhaithfilltir
rongryffiafrhafftyrhagbenrhaithrhagddarpariaethrhagflaenorrhag-gyfrifiadrhagobenrhagrwymiadrhl
rlryffianrhaffwaithrhagberfformiadrhagddarparolrhagflaenorafrhag-gyhoeddafrhagobennolrhagrwystrafrhaledd
roliafrygbirhaffweithfarhagbleidiolrhagddarparwchrhagflaenoriaethrhag-gyhoeddiadrhagochelrhagrybuddrhaliad
roli-polirygbaiddrhaffwrrhagbortreadrhagddatganafrhagflaenorolrhag-gyhoeddwrrhagochelafrhagrybuddiadrhamant
rolocrygerrhagrhagbortreadafrhagddatguddiadrhagflaenorwrrhag-gymerafrhagochelgarrhagrybuddiafrhamanta
Romanaiddrymrhag-rhagborthrhagddeallrhagflaenwrrhag-gymeriadrhagocheliadrhagrybuddiolrhamantaf
Romansgrympiafrhagacenrhagbrawfrhagddeallafrhagflasrhag-gynllunrhagocheliadolrhagrymhafrhamantaidd
Romanirymplynrhagachubafrhagbregethafrhagddealltwriaethrhagflasafrhag-gynlluniafrhagodrhagsabathrhamantedd
Romnshrynrhagachubiadrhagbrofafrhagddeddfrhagfodrhag-gysgodrhagodafrhagsailrhamanteiddiaf
Romwnsrypreseniadrhagachubolrhagbrofiadrhagddelwrhagfodiadrhag-gysgodafrhagodfarhagsaisrhamantiaeth
rompafrysitrhagadeiladrhagbroffwydafrhagddelwafrhagfodolrhag-gytundebrhagodlrhagsefydlafrhamantlyd
rondefŵrysticsrhagadroddafrhagbrydrhagdderbyniadrhagfodolaethrhag-hanfodrhagodligrhagsefydledigrhamantol
rondorhrhagadroddiadrhagbrynafrhagdderbyniafrhagfodolafrhag-hanfodafrhagodwrrhagsefydliadrhamantrwydd
ropirhabadrhagadwaenrhagbryniadrhagddeuafrhagfoelrhag-hanfodiadrhagoddefafrhagsefydlogrhamantus
ropinrhabadafrhagaddasafrhagbryniantrhagddewiniafrhagfraintrhag-hanfodolrhagofalrhagsoniafrhamantusrwydd
ropinsrhabafrhagaddawafrhagbrynwrrhagddewisafrhagfrasrhag-hanwyfrhagofalafrhagsoniedigrhamantydd
rrrhabanrhagaddewidrhagbwysafrhagddewisiadrhagfreiniolrhag-holiadrhagofalusrhagswyddrhamantyddiaeth
roriafrhabirhagaddfedafrhagbynciaurhagddiaconrhagfreninrhag-hyfforddafrhagofnrhagswyddogrhamantyddol
rorosrhabirerhagaeddfedrhagchwaethafrhagddiffiniedigrhagfrydrhag-hyfforddiadrhagofnafrhagswyddwrrhamp
rosarirhabodaurhagaeddfedrwyddrhagchwaraerhagddiffynwaithrhagfuanrhag-hysbysafrhagofynedigrhagsylwrhampiaf
rostrhabwstrhagafrhagchwaraeafrhagddinasrhagfudaethrhag-hysbysiadrhagofynnafrhagsylwadrhan
rosinrhacrhagafaelafrhagchwedlrhagddiogeliadrhagfudiantrhagialafrhagofynnolrhagsylweddynrhanadwy
rostrwmrhacarhagafonrhagchwegrrhagddirnadafrhagfudolrhagiselrhagolwgrhagsyllafrhan-amser
rtrhacadairrhagagweddafrhagchwegrwnrhagddisgwyliadrhagfurrhaglafarrhagolygafrhagsylliadrhanbared
rotarhacaerrhagagweddiadrhagchwiliadrhagddisgwyliafrhagfuriafrhaglamrhagolygawdrhagsyniadrhanbarth
Rotariadrhacanafrhaganghenraidrhagchwiliafrhagddodrhagfwrddrhaglamafrhagolygfarhagsyniafrhanbarthiaeth
rotifferrhacastellrhagairrhagdafliadrhagddodafrhagfwriadrhaglanrhagolygiadrhagsyniedigrhanbarthol
rotograffrhacedrhagamcanrhag-dlrhagddodiadrhagfwriadafrhaglawrhagolygiaethrhagwahanrhanbartholdeb
rotorrhaciadrhagamcanafrhagdalafrhagddorrhagfwriadedigrhaglawaiddrhagolygiantrhagwahandrorhanberchennog
rotsrhaciafrhagamlygafrhagdaledigrhagddrwsrhagfwriadolrhaglawiadrhagolygolrhagwahannodrhanberchenogaeth
rotweilerrhaciogrhagamnaidrhagdaliadrhagdduwrhagfwriadusrhaglawiadolrhagolygyddrhagwahanodolrhanc
rotwndarhaclodrhagamodrhagdalwrrhagddychymygrhagfwriafrhaglawiaethrhagorrhagwaharddafrhancaf
rowrhacllafnrhagamodafrhagdebygafrhagddyddiafrhagfwriedigrhaglawiaethafrhagorafrhagwanrhanc-bodd
rowlin-pinrhacorhagamodolrhagdebygiadrhagddyfalafrhagfwynhadrhaglawiaetholrhagorbarchrhagwanafrhancboddiaeth
rowndrhacsrhagamodwrrhagdeimladrhagddyfaliadrhagfwynhafrhaglawiolrhagorbwysrhagwantrhanciaf
rowndabowtrhacsachrhagamserafrhagdeimlafrhagddygafrhagfyfyrdodrhaglawrrhagorbwysafrhagwasrhanclaf
Rowndedrhacsafrhaganfonafrhagderfynafrhagddygiadrhagfyfyriadrhaglawyddolrhagordeiniadrhagwerhandaith
rowndenrhacsiogrhaganfonedigaethrhagderfynedigrhagddysgafrhagfyfyriafrhaglefarafrhagordeiniafrhagwededigrhandal
rowndersrhactafrhagapwyntiadrhagderfyniadrhagddysgedigrhagfyfyriedigrhaglefarwrrhagordeiniedigrhagweddrhandaliad
Rowndiadrhactalrhagapwyntiafrhagdestunrhagddywedafrhagfyfyriolrhaglenrhagordeiniolrhagweinyddrhander